direct contact

Direct contact

Verpleegkundige opleidingen

Het verpleegkundige beroep omhelst veel verschillende functies, posities en opleidingen.

Verpleegkundigen hebben tegenwoordig naast zorgtaken ook uitvoerende taken in observatie en behandeling. Er zijn in het ziekenhuis verpleegafdelingen die gespecialiseerd zijn in één type behandeling, bijvoorbeeld de Intensive Care of Dialyse-afdeling.

Huidige ontwikkelingen zoals een toenemende complexiteit, vergrijzing en een toename van het aantal chronisch zieken vraagt om een verpleegkundige functie die naast kwantitatief ook kwalitatief is opgebouwd. Het ‘evidence based’ en volgens ‘best practices’ werken en het snel inspelen op ontwikkelingen vraagt een professionaliseringsslag van de verpleegkundige beroepsgroep.

Voor de actuele opleidingsvacatures kunt u terecht op onze vacaturesite.
Bekijk ook onze verpleegkundige vervolgopleidingen.

Verpleegkundige niveau 4

De MBO-verpleegkunde BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) is de opleiding voor verpleegkundige kwalificatieniveau 4. Dit betekent: werken én leren. In het ziekenhuis ontvang je praktijkonderwijs, gecombineerd met één lesdag per week.

Als je de MBO-verpleegkunde BBL succesvol afrondt, ontvang je hetzelfde diploma als bij het afsluiten van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Met dit diploma kun je je laten in schrijven in het BIG-register. Je kunt als geregistreerd verpleegkundige in alle velden van de gezondheidszorg op het 4e kwalificatieniveau functioneren.

Verpleegkundige niveau 5

De HBO-verpleegkunde duaal is de opleiding voor verpleegkundige kwalificatieniveau 5, via de route werken én leren. Na het goed doorlopen van de selectieprocedure ga je een leerarbeidsovereenkomst met het ziekenhuis aan. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst voor gemiddeld 36 uur per week, lesdagen inbegrepen.

Voor het ziekenhuis ben je naast student, ook werknemer, die hard nodig is om het verpleegkundig werk van alledag op de verpleegafdeling samen met collega’s uit te voeren.

 • Toelatingsvoorwaarden

  Verpleegkundige Niveau 4
  Om toegelaten te worden tot de MBO-verpleegkunde BBL moet je vooropleiding tenminste vmbo zijn: gemengde en/of theoretische leerweg of mavo. Uiteraard kun je ook toegelaten worden met een havo- of MBO-diploma.

  Verpleegkundige Niveau 5
  Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen neemt alleen duaal studenten aan voor het 3e en 4e leerjaar.
  Om toegelaten te worden tot de HBO-v duaal dien je als vooropleiding tenminste havo of het diploma van een middelbare beroepsopleiding te hebben.
  Geïnteresseerden boven de 21 jaar, die niet over één van bovenvermelde diploma’s beschikken, kunnen op de Zuyd Hogeschool een toelatingsexamen afleggen.

 • Leerarbeidsovereenkomst

  Verpleegkundige Niveau 4
  Indien je de opleiding via Zuyderland Medisch Centrum volgt, ontvang je een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Voor het ziekenhuis ben je dus naast student ook werknemer, die hard nodig is om verpleegkundig werk van alledag op de verpleegafdeling met collega’s uit te voeren.

  Verpleegkundige Niveau 5
  Na het positief doorlopen van de selectieprocedure word je door het ziekenhuis aangenomen. De leerarbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van de opleiding. De eerste twee maanden na indiensttreding gelden als wettelijke proeftijd. Deze periode wordt afgesloten met een gesprek.
  Indien de proeftijd goed doorlopen is, kan de leerarbeidsovereenkomst worden gecontinueerd.

 • Intentieverklaring

  Dit is alleen bedoeld voor een 2,5 jarig traject, verkort van niveau 4 naar niveau 5.

  Voor deze opleidingsvariant geldt een propedeusefase. Tijdens deze fase ontvang je een intentieverklaring. Dit is een afspraak tussen jou en het ziekenhuis. Deze houdt in dat als je de propedeusefase behaalt, je zeker bent van een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.
  Je kunt mogelijk gedurende de opleiding in aanmerking komen voor een studiebeurs. Informatie kun je vinden bij de Informatie Beheergroep.