Ga naar hoofdinhoud

Cees Sterk Prijs 2022

Verbeteren doe je samen!

Vele Zuyderlanders werken dagelijks aan verbeteringen om de patiënt en cliënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Met oog voor de kleine dingen die het verschil maken, passend bij de visie van Zuyderland: ’De zorg van je leven’ vormgeven vanuit de 3 kernwaarden; met aandacht – in samenhang en verfrissend alledaags.

De Cees Sterk Prijs is vernoemd naar voormalig bestuurder Cees Sterk, van Zuyderland. Met de prijs wilt hij deze kleine, laagdrempelige, goede verbetervoorbeelden, dicht bij de patiënt/cliënt,  stimuleren, verder ontwikkelen en verspreiden binnen Zuyderland.

Denk hierbij ook aan concrete verbeterinitiatieven op de afdeling als gevolg van Continu Verbeteren of het opzetten van een zorgpad.

De focus van de Cees Sterkprijs ligt op initiatieven, genomen door zorgprofessionals, die zij (dagelijks) in praktijk brengen tijdens het directe contact met de (kwetsbare) oudere patiënt en die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg en het welzijn van de (kwetsbare) oudere patiënt  in ons ziekenhuis.

Voor de Cees Sterk prijs is een geldbedrag van €5.000,- beschikbaar gesteld door de afdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Iedereen die denkt een initiatief te hebben dat aan deze criteria voldoet kan zich HIER aanmelden.

Een jury, bestaande uit iemand van de BestuursRaad, een huisarts, hoogleraar van de universiteit Maastricht, een vertegenwoordiger van de cliëntenraad en uiteraard Cees Sterk, zelf zal vervolgens de initiatieven toetsen aan de criteria en bepalen wie via een pitch mag mee dingen naar de Cees Sterk Prijs op 11 november 2022.

Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 23 september 2022.

TIP! Bekijk hier een persoonlijk filmpje van Cees Sterk om mee te doen aan de Cees Sterk Prijs!

Zonder hierin sturend te willen zijn kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van:

 • Screening en interventies op (kwetsbare) ouderen problematiek- / -preventie
 • Beschikbaarheid en inzet van specifieke expertise op het gebied van (kwetsbare) ouderen
 • Afgestemde (diagnostische) onderzoeken
 • Specifieke poliklinische en klinische maatregelen-/voorzieningen voor (kwetsbare) ouderen met complexe problematiek
 • Welzijn bevorderende maatregelen/voorzieningen
 • Informatie inzake medicatie
 • Het voorkomen van heropname(n)
 • Coaching en familiezorg
 • Coördinatie en continuïteit van (transmurale) zorg.
 • Het werken met aanspraakpunten/contactpersonen.
 • Stimuleren van de eigen regie en participatie van ouderen
 • Begeleiding in de laatste levensfase
 • Toegankelijkheid, inrichting en gastvrije ontvangst
 • Bejegening, communicatie, gastvrijheid
 • De transmuraliteit van (kwetsbare) ouderen tussen ziekenhuis en care en tussen care en ziekenhuis

Let op:

 • Studenten en stagiaires worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Cees Sterk prijs
 • Indien resultaatmetingen beschikbaar zijn, deze meesturen (denk aan 0-meting en/of vervolgmetingen)
 • Geef duidelijk aan hoe het initiatief geborgd is/wordt in de praktijk
 • Geef duidelijk aan waar het te winnen geldbedrag aan besteed gaat worden
 • Initiatieven of projecten die gebruik maken van externe financieringsbronnen (subsidies, sponsoring ed.) zijn uitgesloten van deelname

Vragen of onduidelijkheden: mail naar CeesSterkPrijs@zuyderland.nl

Denk niet te groot, het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken!