Ga naar hoofdinhoud

Antibiotica Allergie

Antibiotica Allergie, implicaties voor de praktijk

Hedendaags is er een hoge prevalentie van antibiotica allergie registraties; 6 tot 19% van het totaal aantal patiënten heeft een geregistreerde antibiotica allergie.

Dit leidt in de praktijk tot een alternatieve antibiotica keuze die mogelijk minder effectief is. Deze registraties voor antibiotica-allergie zijn vaak onterecht en betreffen vaak bijwerkingen die gerelateerd zijn aan antibiotica gebruik .

Maar liefst 90% van de geregistreerde antibiotica allergieën blijken geen, potentieel levensbedreigende, type-I allergieën te zijn. Deze onterechte registraties leiden tot minder behandelopties en meer antibioticaresistentie, aangezien meer tweede keus en breedspectrum antibiotica worden gebruikt bij patiënten met een geregistreerde allergie. De eerste stap in dit omvangrijke en belangrijke probleem is het verbeteren van kennis en het bevorderen van lokale werkafspraken. Iets waar dit webinar aan kan bijdragen.

Tijdens dit Webinar Antibiotica Allergie wordt ingegaan op antibiotica allergie in het ziekenhuis en in de huisartsen praktijk. Vragen zoals hoe vaak antibiotica allergie nu daadwerkelijk voorkomt, hoe antibiotica allergie te herkennen is en welke allergieën er voorkomen,  worden in het Webinar beantwoord.

Wanneer:  Donderdag 20 mei van 17:30 – 19:15 uur