direct contact

Direct contact

Wenckebach Symposium

29e editie Wenckebach Symposium

Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor het 29e Wenckebach symposium op 8 november a.s. in de Vue bioscoop Kerkrade. Wij hopen wederom een gevarieerd programma voor u samengesteld te hebben waarbij samenwerking tussen eerste en tweede lijn centraal staat.

Plenaire thema’s dit jaar zijn een lopend anderhalvelijns-project voor patiënten met (schouder) artrose klachten en het regionaal Transmuraal Formularium.  Het beoogde doel van dit formularium is, om zowel in Oostelijk Zuid-Limburg als de Westelijke Mijnstreek te komen tot gezamenlijke (transmurale) afspraken m.b.t. medicatie die zowel door de eerste als de tweede lijn bij voorkeur worden voorgeschreven.

Voor beide onderwerpen willen we in dit uur reflecteren op wat goed gaat, wat het oplevert voor patiënt, huisarts en medisch specialist én wat zijn ‘lessons learned’.

Ook staat dit jaar de nieuwe Wet Zorg en Dwang centraal. Deze wet zal per 1 januari 2020 van kracht zijn en regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoeningen waarbij er sprake is van het krijgen van onvrijwillige zorg en mogelijke onvrijwillige opname. Tijdens dit programmaonderdeel zullen verschillende betrokkenen een korte toelichting geven op de inhoud van de wet, maar vooral op interactieve wijze praktijkvoorbeelden bespreken.

Naast de overdracht van kennis middels zowel plenaire sessies, interactieve workshops en ‘ontmoet de vakgroep’ sessies, biedt het Wenckebach symposium een laagdrempelig podium om sociale contacten te versterken tussen zorgaanbieders in de Oostelijke én Westelijke Mijnstreek. Na afloop van het programma bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje deze dag samen af te sluiten.

De commissie hoopt ook dit jaar weer op een mooie opkomst van huisartsen, specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, GGD-artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en arts-assistenten.

Tot 8 november, om er samen een geslaagd symposium van te maken!

Namens de Wenckebach commissie,

Janneke Kessels
Voorzitter Wenckebach commissie, dermatoloog

Adres

Vue Cinema’s
Roda J.C. Ring 2C,
6466 NH Kerkrade
Routebeschrijving

 • Programma

  12.00-12:30 uur Ontvangst met lunch
  12:30-12:35 uur Opening door Dagvoorzitter Roger Lataster en Janneke Kessels, voorzitter Wenckebach Commissie en dermatoloog Zuyderland.
  12:35-12:45 uur Uitreiking van Berckelprijs door Mathie Leers, voorzitter van de jury voor de van Berckelprijs, klinisch chemicus Zuyderland.
  12:45-13:45 uur Plenair transmuraal uur
  1. Zorginnovatie voor de orthopedische patiënt door samenwerking
  2. Digitaal transmuraal MIJN.streek formularium stimuleert eenduidigheid tussen 1e en 2e lijn
  13:45-14:30 uur Sessie 1
  Parallelle workshops & Ontmoet de vakgroep Reumatologie
  14:30-15:00 uur Pauze
  15:00-15:45 uur Sessie 2
  Parallelle workshops & Ontmoet de vakgroep Longziekten
  15:50-16:35 uur Sessie 3
  Parallelle workshops
  16:35- 17:05 uur Pauze
  17:05-18:05 uur Plenaire lezing
  3. Wet Zorg en Dwang, wie gaat er mee aan de gang?
  18:05-18:35 uur Slotlezing Roger Lataster
  18:35-18:45 uur Afsluiting door Wideke Nijdam, lid Raad van bestuur Zuyderland
  18:45 uur Wine & Dine met gelegenheid tot netwerken

  Het dagvoorzitterschap wordt ingevuld door: Roger Lataster


  Roger is in het dagelijks leven onderwijsassistent maar daarnaast vooral dagvoorzitter, cabaretier, regisseur en theatermaker.

 • Plenaire lezingen

  1. Zorginnovatie voor de orthopedische patiënt door samenwerking

  Huisarts, orthopeed en fysiotherapeut spelen een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten ziet een huisarts dagelijks op zijn spreekuur, waarbij regelmatig verwezen wordt naar de orthopeed voor diagnostiek en/of behandeling. Hierbij valt op dat de orthopeed in de top-2 staat van medisch specialisten waarnaar het meest wordt verwezen. Echter, het merendeel van de verwezen patiënten hoeft niet te worden geopereerd. Zowel huisartsen als orthopeden verwijzen regelmatig naar fysiotherapeuten, maar er zijn ook patiënten die eerst de fysiotherapeut bezoeken en daarna toch medische zorg nodig blijken te hebben en de huisarts consulteren.

  Vanuit het oogpunt van “de juiste zorg op de juiste plaats” zijn kaderhuisarts bewegingsapparaat Ramon Ottenheijm en Patrick Deckers, orthopeed in het Zuyderland ziekenhuis, in samenwerking met fysiotherapeuten, MCC Omnes en PlusPunt Medisch Centrum diverse anderhalvelijnszorg initiatieven gestart, zoals een anderhalvelijns polikliniek voor schouder- en knieklachten en een zorgpad artrose.

  Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op deze innovatieve initiatieven, hoe deze verschillen van de reguliere zorg, onze samenwerking hierbij en presenteren we resultaten die laten zien dat deze samenwerking doelmatig is.

  Door:
  Ramon Ottenheijm, kaderhuisarts bewegingsapparaat
  Patrick Deckers, orthopedisch chirurg

   

  1. Digitaal transmuraal MIJN.streek formularium stimuleert eenduidigheid tussen 1e en 2e lijn

  Huisarts, medisch specialist en apotheker spelen een belangrijke rol bij het voorschrijven en uitgeven van medicatie. De transmurale medicatie afspraken worden vastgelegd in het MIJN.streek formularium.

  Het MIJN.streek formularium is een transmuraal digitaal naslagwerk voor gemaakte medicatie-afspraken in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Het beoogt kwalitatief hoogstaand, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag te bevorderen van professionals in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM). Het uiteindelijke doel is dat alle huisartsen en medisch specialisten voorschrijven volgens de afspraken in het MIJN.streek formularium en alle apothekers medicatie op die wijze uitgeven. Samengevat: samen, zinvol en zuinig!”

  Tijdens deze presentatie gaan we dieper in op de totstandkoming van het MIJN.streek formularium en de rol van huisarts, apotheker en medisch specialist hierbij. Met andere woorden: wat merkt de professional in de dagelijkse praktijk en de patiënt in onze regio van het MIJN.streek formularium!

  Door:
  Marieke Maussen, openbaar apotheker
  Louis de Wolf, huisarts
  Vertegenwoordiging namens Longartsen

  1. Wet Zorg en Dwang, wie gaat er mee aan de gang?

  Op 1 januari 2020 zal de Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht gaan. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

  Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) hebben meerdere zorgorganisaties in Zuid-Limburg de handen in één geslagen om de toekomstige werkwijze die vanuit deze wet voortvloeit met elkaar af te stemmen en hierin zo mogelijk samen te werken. In deze sessie zullen we uitleg geven over de wet- en regelgeving en  hoe zich dat in de (huisartsen)praktijk zal uiten.

  De nieuwe functionarissen en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden voor de zorgorganisaties en de artsen komen daarbij aan bod. Daarnaast zal middels wetenschappelijke gegevens een aantal zaken onderbouwd en verduidelijkt worden betreffende onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking. Ten slotte wordt aan de hand van casuïstiek en stellingen interactief besproken cq bediscussieerd wat deze wetgeving in de praktijk met zich mee gaat brengen.

  Door:
  Cécile Frijns, beleidsmedewerker Vivantes
  Michel Bleijlevens, onderzoeker universiteit Maastricht, academische werkplaats ouderenzorg
  Josée Douven-Timmer, specialist ouderengeneeskunde, geneesheer directeur MeanderGroep

 • Parallelle Workshops

  1. Echografie in de 1e lijn

  In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van echografie in de spreekkamer van de huisarts. Mits op verantwoorde wijze biedt dat een diagnostische meerwaarde voor de huisarts en de patiënt. Vanuit de afdeling radiologie ZL bestaat er bereidheid om dit in het verzorgingsgebied van HOZL en WMS te ondersteunen.

  Tijdens de workshop nemen we u mee in de diverse toepassings-, en indicatiegebieden. Ook staan we kort stil bij opleidings-, en nascholingsmogelijkheden en declaratie afspraken.

  Tijdens de workshop zal een live demonstratie gegeven worden op het gebied van abdominale echografie en het echografisch onderzoek van de schouder.

  Er wordt de mogelijkheid geboden aan de deelnemers om de echoprobe zelf ter hand te nemen !

  Door:
  Marc Weyts, huisarts
  Rob Borghans, radioloog

  1. Puzzels en praktische problemen bij Palliatie. Interactieve workshop en ontmoeting met het Transmuraal Palliatie Advies Team

  Vanuit de dagelijkse praktijk van de huisarts, specialist en de hospice-arts  willen we u enkele casus voorleggen.
  In samenspraak met de deelnemers aan de workshop willen we bij iedere casus tot een zo goed mogelijke analyse van de problemen komen en vervolgens bespreken wat de oplossingen zouden kunnen zijn.  Zowel bij de analyse als bij de oplossingen gaat het niet alleen over de strikt medische vragen.

  Kortom de situatie waarbij de dokter aan het bed van de stervende patiënt een probleem ervaart en daarvoor bijvoorbeeld te rade gaat bij het gezamenlijk MDO van het Transmuraal Palliatie Advies Team.
  Inbreng van casuïstiek is welkom, bij voorkeur tevoren insturen naar pat@zuyderland.nl

  Kortom:  schrijf u in en doe mee!

  Door:
  Fabienne Warmerdam, Internist-oncoloog & Consulent Transmuraal Palliatief Advies Team Zuyderland

  1. In the Eyes of the beholder

  De huisarts ziet vaak patiënten met droge/tranende ogen; 6-15% van mn ouderen en vrouwen heeft er last van. Problemen met de oogleden komen iets minder vaak voor; 1,4% verdeeld over alle leeftijden. Als huisarts kunt u met anamnese/onderzoek een goede waarschijnlijkheidsdiagnose opstellen en een adequate therapie starten. In enkele gevallen is het nodig dat de oogarts meekijkt als de behandeling niet succesvol is, of als u vermoedt dat er meer aan de hand is.

  In deze workshop maakt u kennis met de verschillende aandoeningen van het ooglid en het droge/tranende oog, en welke gevolgen dit kan hebben. Verder krijgt u een overzicht in therapiekeuzes; van chirurgisch ingrijpen tot antibiotica en verschillende lubricantia.

  En nog belangrijker; wat zijn de pitfalls van de aandoeningen die we vandaag bespreken; wanneer moet je direct doorverwijzen, wie zijn risicopatiënten?

  U komt beslist met een frisse blik terug in uw praktijk.

  Door:
  Susanne Kramer, oogarts
  Kay Liedekerken, huisarts

  1. Schoon versus steriel? Raak besmet met infectiepreventie in de huisartsenpraktijk!

  In deze sessie zullen we ingaan op alle heilige huisjes omtrent infectiepreventie en antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Wat moet nu schoon en wat moet steriel? Is die extra bak om uw instrumentarium nu echt nodig? En als u dan toch een resistent beest aantreft, wie belt u dan en wat geeft u voor advies? Komt allen en raak ook besmet!

  Door:
  Eefje de Bont, huisarts-onderzoeker
  Edou Heddema, arts-microbioloog

  1.  Nieuwe diagnostiek bij mammacarcinoom: To infinity…and beyond! In deze presentatie gaan wij in op de verdere diagnostische work-up van vrouwen of mannen die verwezen zijn voor borst-gerelateerde klachten. De medische beeldvorming beschikt tegenwoordig over een breed scala van technieken: van ‘eenvoudige’ mammografie en echografie, tot digitale borsttomosynthese, contrast-versterkte mammografie, MRI en in de nabije toekomst mogelijk toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Elke techniek kent zijn sterke en zwakke kanten. Aan de hand van alledaagse casuïstiek willen wij u enige inzage bieden in de werkzaamheden van de radioloog, zodat u uw patiënten in de toekomst nog servicegerichter kunt verwijzen.Door:
   Marc Lobbes, radioloog
   Inge Alleleijn (AIO Stefan)
  1. Wat kunnen we betekenen voor de verslaafde patiënt?

  Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat stigmatisering van verslaving bij hulpverleners er voor zorgt dat verslaafden niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

  Een oorzaak kan zijn: het ontbreken van kennis, maar ook de ingewikkelde zoektocht om de zorg op elkaar af te stemmen.

  Wat is verslaving, wat doet het met het brein, wat zijn de gevolgen en is er iets aan te doen?

  Wat kan verslavingszorg hierin betekenen? Hoe vinden we elkaar? Welke verwachtingen hebben we van elkaar?

  Door:
  Monique Bongaerts, Verslavingsarts KNMG en Specialismeleider Verslaving Mondriaan
  Anita Martens, verpleegkundig specialist

  1. Heb ik het aan mijn schildklier dokter?

  Hoe zat het ook alweer met de schildklier? Te snel? Te traag? Nodus?

  Samen nemen we jullie mee om in vogelvlucht de problemen van de schildklier te behandelen. Er zal wat dieper ingegaan worden op de diagnostiek en behandeling van een nodus door middel van een patiënten demonstratie.

  Door:
  Roderick Tummers, internist-endocrinoloog
  Celine Tummers, huisarts

  1. Kindermishandeling, Spoedzorg 2.0 met aandacht voor de kindergeneeskunde/ Kinder SEH
   Informatie volgtDoor:
   Lisette Walbeehm, kinderarts
   Petra Pasman, huisarts
  1. ‘Flebologie: benen, oedemen en ulcera’

  Tijdens deze workshop zal een aantal flebologische casus op interactieve wijze de revue passeren. De volgende onderwerpen (met daarbij handvatten voor in de dagelijkse praktijk) zullen aan bod komen: varices, lymfoedeem en veneuze beenulcera.

  Door:
  Martijn Heitink, dermatoloog
  Sarah Stoot, huisarts

  1. Personalized medicine in het oerwoud van behandelingsmogelijkheden bij de patiënt met een liesbreuk
   In de workshop zullen we ingaan op onderstaande punten, waarbij we meer duidelijkheid geven op het oerwoud aan behandelingsmogelijkheden bij een eventuele liesbreuk, zodat we komen tot een gepersonaliseerde behandeling.De black box van het lieskanaal, hoe zat het met de anatomie?
   Wat te doen met een patiënt die komt met pijnklachten in de lies? Handvaten voor diagnosestelling, is aanvullende diagnostiek geïndiceerd en zo ja wat dan?Moeten we alle patiënten met een liesbreuk opereren?

   Welke technieken zijn er: mesh of geen mesh; pre-peritoneaal, anterieur of intra abdominaal; scopisch op open? Locaal, regionaal of narcose?

   Door:
   Raoul van Vugt, chirurg
   Pepijn Aarts, huisarts

  1. Diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn op de borst
   Informatie volgt
  1. Leiderschap, een ode aan Lef!

  KNMG-district Limburg organiseert graag uitdagende bijeenkomsten, zo ook deze workshop over leiderschap. Wij nodigen Dr. Heleen Lameijer, SEH-arts en genomineerd voor de Viva400 Visionista award, uit om ons mee te nemen in de neurobiologie van ‘lef’ en haar persoonlijke leiderschapsverhaal.

  Is leiderschap iets wat je kunt ontwikkelen?

  Kun je je op SocialMedia beter niet profileren als arts, of juist wel?

  Is leiderschap alleen iets voor topfuncties?

  Voor deze en nog veel meer vragen bent u van harte welkom in onze workshop.

  Door:
  KNMG-district Limburg
  Dr. Heleen Lameijer

  1. Prikkelbaar darmsyndroom met aandacht voor transmuraal spreekuur binnen MDL
   Informatie volgt
  1. Orgaandonatie in de (huis)artspraktijk

  In de workshop komen de volgende thema’s  aan de orde:

  1)Ook al voorziet de nieuwe donorwetgeving middel  het Opt-out systeem dat iedereen orgaandonor is tenzij je in het register kenbaar hebt gemaakt geen donor te willen zijn blijft daadwerkelijke registratie erg belangrijk.

  2)  het percentage  orgaan- weefseldonoren is  bij de allochtone bevolking significant lager dan bij de autochtone populatie.

  3)  Welke mogelijkheden zijn er binnen de huisartsen praktijk zelf om bij overlijden van patiënt orgaan/weefseldonatie te realiseren dan wel te faciliteren.

  4)  orgaandonatie bij euthanasie

  Door:
  Louis de Wolf, huisarts
  Ruud Winkens, donatiefunctionaris Zuyderland

  1. “Littekenbreuken; in and outs…. Buikwand chirurgie, van eenvoudig tot zeer complex. Hoe kunnen we samen de zorg optimaliseren?”

  Buikwand breuken omvat een heel scala aan verschillende presentaties. Van de “simpele” navelbreuk via een grote littekenbreuk met loss-of-domain tot aan een “rampenbuik” met enterocutane fistels. In het huidige tijdperk van online informatie verschaffing over ‘expert centers’ merken wij dat patiënten met regelmaat op de poli komen met de vraag of ze niet naar zo’n centrum moeten. Wij vinden dat ze niet verder hoeven te zoeken dan het  Zuyderland MC! Doel van onze presentatie is inzicht geven in de verschillende behandelstrategieën die met de meest state-of-the-art technieken worden toegepast in het Zuyderland MC, zonodig multidisciplinair. Daarnaast willen we graag met geïnteresseerde huisartsen discussiëren hoe we de afstemming tussen de 1e en 2e lijn zorg kunnen optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan preconditionering met gewichtsreductie, diabetes optimalisatie, rookstop en conditie training.

  Door:
  Eric Belgers, chirurg
  Pepijn Aarts, huisarts

  16. Nieuwe inzichten in de behandeling van mammacarcinoom: nazorg zo thuis mogelijk.

  Borstcentrum Zuyd en vijf huisartsenpraktijken in de regio OZL hebben in de periode 2017-2018 een pilot uitgevoerd naar de organisatie van nazorg voor borstkankerpatiënten in de huisartsenpraktijk. Zowel huisartsen als chirurgen als patiënten waren zo enthousiast dat de pilot inmiddels is uitgebreid naar nacontroles- na het eerste jaar na diagnose-  bij borstkankerpatiënten die enkel chirurgie en/of radiotherapie ontvingen.  Benieuwd naar onze ervaringen en wat wij van elkaar hebben geleerd?

  Door:
  Els van Haaren, chirurg-oncoloog
  Judith Pleunis, huisarts

 • Ontmoet de Vakgroep

  Reumatologie in vogelvlucht 

  De vakgroep reumatologie is de afgelopen jaren fors gegroeid en er zijn veel ontwikkelingen binnen onze vakgroep. Wij willen de huisartsen laten kennis maken met een aantal nieuwe leden van de vakgroep. Tevens willen wij de huisartsen informeren over de specifieke expertises binnen onze vakgroep, van spondyloartritis tot complexe jicht, van reumatoide artritis tot systeemziekten: het komt allemaal voorbij.

  Wij willen de huisartsen expliciet gelegenheid geven kennis te maken met nieuwe reumatologen enerzijds, maar zeker ook deelgenoot maken van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

  Hiermee hopen wij de samenwerking tussen de vakgroep Reumatologie en de eerste lijn nog verder te verbeteren.

  Door:
  Cesar Magro Checa
  drs. Merdan Saritas
  drs. Christel van Dongen
  Sofia Ramiro
  Mirian Starmans-Kool

  1. Ontmoet de vakgroep Longziekten

   

  Tijdens deze vakgroepsessie worden de volgend onderwerpen besproken:

  1. COPD, waarbij we ook op E-health in zullen gaan
  2. OSAS, zorg dichtbij huis met poli’s en diagnostiek in Heerlen, Sittard en Brunssum
  3. Oncologie met focus immuuntherapie

  Door:
  Monique van Vliet, longarts
  Pathman Pasupathy, longarts
  Astrid Otte, longarts
  Michiel Gronenschild, longarts

 • Algemene informatie

  Doelgroep

  Huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderenzorg, verpleegkundig specialisten, physician assistants en arts-assistenten (aios, haios, anios) en overig geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd!

  Accreditatie

  Is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderenzorg, medisch specialisten, physician assistants  en verpleegkundig specialisten.

 • Wenckebachcommissie

  • Jochem van den Berg, Kinderarts
  • Josée Douven, Specialist ouderengeneeskunde
  • Stefan van der Eerden, Huisarts OZL
  • Michiel Gronenschild, Longarts
  • Christian Guillaume, Ziekenhuisapotheker
  • Janneke Kessels, dermatoloog, voorzitter Wenckebach Commissie
  • Paul Kuipers, Sr beleidsmedewerker transmurale Zorg
  • Kay Liedekerken Huisarts, namens HacoWest
  • Carla Peeters, sr. Beleidsmedewerker transmurale zorg
  • Khalida Soufidi, MDL-arts
  • Maud Sluysmans, Huisarts OZL
  • Mirian Starmans, reumatoloog,
  • Celine Tummers, Huisarts OZL
  • Jeanne Wedler, KNO-arts
  • Monette Stoffels, Congressecretariaat
  • Yvonne Schutgens, Congressecretariaat
 • Informatiemarkt

  Hoofdsponsors:

   

  Overige Sponsors:

   


   

   

   

   

   

 • Aanmeldingsformulier

  Via onderstaand link  kunt u zich aanmelden voor het 29e Wenckebach Symposium op vrijdag 8 november.
  Aanmeldingsformulier externe deelnemers

  Deelnemersbijdrage

  • Deelnemersbijdrage  voor Huisartsen, Medisch Specialisten, Specialisten ouderenzorg en overige geïnteresseerden bedraagt  € 150,00.
  • Deelnemersbijdrage voor arts-assistenten (aios, haios, anios), verpleegkundig specialisten, physician assistants, oud huisartsen en oud medisch specialisten € 100,00.
  • Bij verhindering na afmelding brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening.
  • Bij afmelding na 1 november of ‘no-show’ vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Indienen suggesties (gesloten)

  Suggesties indienen is niet meer mogelijk (uiterste indiendatum was 4 april).