direct contact

Direct contact

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk, iets voor u?

Vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten, cliënten en hun familie. Daarmee helpen zij het verblijf in het ziekenhuis of zorgcentrum aangenamer te maken. Als vrijwilliger biedt u een belangrijke aanvulling op de professionele zorg.

Bij Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen
De activiteiten voor vrijwilligers zijn veelzijdig en bestaan onder andere uit: het bemensen van de informatiebalie met als doel het wijzen van de weg in Zuyderland, begeleiding en vervoer van patiënten binnen de locatie, cliënten en bezoekers verwijzen naar de diverse onderdelen van Zuyderland, ondersteuning van de zorg op de dagverpleging, activiteitenbegeleiding, revalidatievervoer, pastorale zorg en ondersteuning op de dialyseafdeling. Tevens worden vrijwilligers ingezet ter ondersteuning en begeleiding van specifieke doelen zoals MS-inloopcentrum; ondersteuning van de zorg op diverse verpleegafdelingen.

Wij verwachten:

 • Een correcte, vriendelijke, uitnodigende en vooral geduldige houding naar de patiënt;
 • Een luisterend oor voor vragen, opmerkingen en suggesties van de patiënt;
 • Enthousiasme bij het begeleiden van de patiënt;
 • Een initiatiefrijke houding;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Betrouwbaarheid en integriteit. U kunt op een accurate wijze omgaan met privacygevoelige informatie van de patiënt.

Wij bieden:

 • Een leuk team van 200 vrijwilligers;
 • Een uitdaging om patiënten iets extra’s te bieden;
 • Een mooie invulling van uw dagelijkse agenda;
 • Onkostenvergoeding voor reiskosten;
 • Een WA-verzekering via Zuyderland;
 • Een vrijwilligersovereenkomst met Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen;
 • Een attentieregeling, die ook geldt voor medewerkers van Zuyderland.

Inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen bij mevrouw J. Vogel, coördinator vrijwilligers, telefoonnummer: 06 – 2009 9343, te bereiken op maandag t/m woensdag of per mail: j.ummels@zuyderland.nl

Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen
De vrijwilligers in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen werken via de Unie van Vrijwilligers (UVV). Ze zijn onder meer actief op de afdeling Nierdialyse, Spoedeisende Hulp (SEH), Acute Opname Afdeling (AOA), Eerste Hart Hulp (EHH), Intensive Care (IC), Endoscopie, Halservice en Rijdende winkel.

Wilt u ook enkele uren per week besteden aan vrijwilligerswerk?
Laat het ons weten!

Via het inschrijfformulier op de website van de UVV: www.uvvheerlen.nl. Of neem contact op met  mw. F. Reijnen 045 – 541 3492 of dhr. F. Schepers 045 – 541 8153.

vrijwilligers

Zuyderland Zorgcentra

Onze medewerkers doen hun uiterste best om dag in dag uit, het hele jaar door, goede zorg en verpleging te bieden. De verzorgster, de kok, de receptioniste, de geestelijk verzorger, de verpleegkundige, de manager, de activiteitenbegeleidster, de medewerker technische dienst, zetten zich allemaal volledig in. Maar naast goede zorg en verpleging willen we ook warmte en hartelijkheid bieden. Want de ouder wordende mens heeft daar vaak grote behoefte aan. Goede zorgverlening is gelukkig niet alleen afhankelijk van geschoold personeel, maar ook vrijwilligers dragen hieraan bij.


Onze vacatures
(klik op de betreffende vacature voor meer informatie)

de Egthe / ‘t Pejjerhoes (Echt)

Hoogstaete (Sittard)

Lemborgh (Sittard)

de Baenje (Sittard)

de Kollenberg (Sittard)

Glana (Geleen)

Aldenhof (Born)

Vastrada (Susteren)

Zuyderland Zorgcentra Algemeen