Ga naar hoofdinhoud

Bart Langenveld

Cardiologie

In 2018 ben ik gestart met de masteropleiding Physician Assistant aan de HAN-Hogeschool te Nijmegen. De vakgroep Cardiologie bood mij deze functie aan om een actieve rol te spelen in het uitvoeren en overnemen van medische handelingen in de klinische zorg aan de cardiovasculaire patiëntengroep.

De groei van chronisch zieken, waarbij de zorgvraag voor de klinische cardiologie steeds groter en complexer wordt, vraagt een multidisciplinaire aanpak waar ik als Physician Assistant (PA) een centrale rol inneem. Mijn verantwoordelijkheden lopen uiteen in het opstellen van behandelingsplannen, het zelfstandig en onder toezicht uitvoeren van visites, slechtnieuwsgesprekken, het consulteren van andere specialismen, verrichten van medische handelingen (bijvoorbeeld afname art. bloedgas, instellen AIRVO) en realiseren van wetenschappelijk onderzoek.

De functie verlangt een grote verantwoordelijkheid: behalve patiëntgerichte coördinatie van zorg vereisen mijn taken een leiderschapsrol. Ik voer mijn taken uit in nauwe samenwerking met de cardioloog waar ik de connectie ben met het verpleegkundig team. Het is een functie waar je constant leert, evenzeer om de kwaliteit van zorg te verbeteren.