Ga naar hoofdinhoud

Uw afspraak, onderzoek of operatie

Als ziekenhuis doen we alles om een veilige plek te zijn voor iedereen die onze zorg nodig heeft. Daarom nemen we verschillende maatregelen. Wij vragen ook uw hulp. Want samen houden we onze zorg veilig.

Komt u naar het ziekenhuis voor een afspraak?

  • Draag te allen tijde een mondkapje
  • Kom zoveel mogelijk alleen: maximaal 1 begeleider is toegestaan
  • Volg de aangebrachte stickers en looplijnen i.v.m. de 1,5 meter afstand
  • Verlaat het ziekenhuis meteen na uw afspraak

Heeft u op het moment van uw geplande afspraak klachten die wijzen op het coronavirus? Neem contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Gaat mijn afspraak/operatie door?
U wordt telefonisch geïnformeerd als uw afspraak of operatie niet doorgaat. Als u geen bericht krijgt, dan gaat uw afspraak of operatie gewoon door en kunt u naar ons ziekenhuis komen waar het veilig is. Als u niet bent gebeld, verzoeken wij u om ons niet zelf te bellen. Zo blijven we telefonisch bereikbaar voor patiënten van wie de afspraak wel is uitgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en doen ons uiterste best om deze allemaal te

Waarom kunnen sommige afspraken, onderzoeken of operaties niet doorgaan?
De afgelopen weken is het aantal coronapatiënten die wij hebben moeten opnemen in het ziekenhuis snel gestegen. Hierdoor moeten we soms overige zorg aan patiënten uitstellen. Onze zorgverleners en huisartsen bekijken steeds zorgvuldig welke zorg kan wachten en welke zorg moet doorgaan.