direct contact

Direct contact

Nieuwbouw Glana

Zuyderland start in de zomer van 2017 met de bouw van kleinschalige woonvoorzieningen in Geleen-Zuid. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het leegstaande terrein aan de Lienaertsstraat en vervangt een deel van de verpleeghuisbedden in Glana. Omwonenden zijn 19 oktober geïnformeerd.

Bij de huidige ingang van Glana worden nieuwe centrale voorzieningen gebouwd. Als de nieuwbouw klaar is, kan het voormalig St. Odilia en het nog overeind staande ‘oude ziekenhuisdeel’ worden gesloopt. Daar zitten nu nog twee verpleeghuisafdelingen en ondersteunende diensten. Als alles volgens planning verloopt, beschikt Zuyderland in 2020 over moderne zorgvoorzieningen in een parkachtige omgeving, vandaar de naam Parc Glana.

 • Alles over de plannen

  De nieuwbouw bevindt zich momenteel in de plan- en voorbereidingsfase, maar met de sloop van het ketelhuis (ten behoeve van tijdelijke parkeerplaatsen), net voor de zomer, wordt er al met de eerste werkzaamheden gestart.

  De voorzieningen bestaan uit vijf huisjes waar twee maal zes cliënten gaan wonen en daarnaast nog een huisje waar drie maal zes cliënten gaan wonen. Er is veel contact met buiten, maar ook voldoende privacy. Er komen vier grote parkeerplaatsen op het terrein. Die bieden plaats aan zo’n 285 parkeerplaatsen. Om medewerkers, omwonenden, bewoners en familie goed van de bouw op de hoogte te houden, is er een speciale website gelanceerd.

  1. Planvoorbereiding en planuitwerking / bestemmingsplan
  2. Sloop ketelhuis voornamelijk Tbv tijdelijke parkeerplaatsen
  3. Realisatie 6 woongebouwen in het park
  4. Gebouw Odilia leeg maken middels Interne verhuizing
  5. Gebouw Odilia slopen
  6. Nieuwbouw centraal gebied rondom St. Jansgeleen
  7. Resterende deel van het Park aankleden (deel hiervan is al gebeurd tijdens bouwfase)
 • Update 1 maart

  In welke fase zitten we nu? En welke werkzaamheden vinden er al plaats?

  • De situatietekening van het plan is bekend.
  • De fase waarin we nu zitten is de planvoorbereidingsfase. In deze fase worden door architecten en ingenieurs de plannen uitgewerkt tot niveau definitief ontwerp. Deze fase duurt nog minimaal twee maanden. Op het einde van deze fase kun je met betreffende tekeningen een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Op dit moment vinden er op het terrein onderzoeken plaats zoals geluidsonderzoek, flora en fauna onderzoek, bodemonderzoek etc. De uitkomsten van deze onderzoeken worden verwerkt in de tekeningen en documenten die nodig zijn om straks de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.
  • Op het terrein rijdt nu een zware vrachtauto van Geonius uit Geleen. Zij doen bodemonderzoek en onderzoeken de draagkracht van de bodem. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de funderingen van de wegen en gebouwen bepaald.
 • Informatiebijeenkomst 13 juli

  Op 13 juli 2017 is er een informatiebijeenkomst voor de wijkbewoners rondom Glana gehouden.
  Bekijk de presentatie (let op 4 MB)

/