Ga naar hoofdinhoud

Behandeling maagkanker

Om een behandelplan op te stellen voor maagkanker, moet eerst het stadium van de tumor bepaald worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken, die inzicht geven in de plaats en de grootte van de tumor, de mate van doorgroei in het omringende weefsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen in lymfeklieren en/of organen ergens anders in het lichaam.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor maagkanker. Om de juiste behandeling te bepalen volgen we de landelijke richtlijnen én vindt geregeld overleg plaats met collega’s uit andere gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland. Uw behandeling is steeds uw situatie aangepast.