Ga naar hoofdinhoud

Nazorg is een essentieel onderdeel van de individuele patiëntenzorg tijdens en na behandeling voor endeldarmkanker. Nazorg heeft als voornaamste doel de ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven.

Nacontrole

Na de behandeling blijft u onder controle bij de medisch specialist of verpleegkundig specialist. Deze nacontroles zijn nodig om te kijken of de ziekte is teruggekomen en of misschien een nieuwe tumor in de darm ontstaat. De nacontrole duurt 5 jaar. Bloedprikken op het CEA gehalte, een echo van de lever en een nieuwe coloscopie maken deel uit van de standaard onderzoeken. De frequentie van nazorgcontroles neemt na verloop van tijd af. Dat gebeurt in overleg met u.

Bewegen

Kanker en de bijbehorende behandelingen en therapieën vergen veel van uw lichaam. Hiervoor is het van belang dat uw spieren goed op peil blijven of toenemen. Met meer spieren heeft u meer spierkracht en daarmee bent u fitter en in een betere conditie. Voor spieropbouw zijn training en een goede voeding belangrijk. Beweging en voeding versterken elkaars werking. U kunt zelf aan uw conditie werken door dagelijks naar buiten te gaan. Ook kunt u terecht bij een (oncologische) fysiotherapeut.

Gezonde voeding

Om uw conditie op te bouwen heeft u als basis een gezonde voeding nodig die alle voedingsstoffen bevat. Het is goed om daarvoor de algemene voedingsadviezen te volgen. Uw casemanager overlegt met u of een diëtiste hierbij kan ondersteunen.

Behandelmogelijkheden

De begeleiding of behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. De behandeling kan gericht  zijn op stresshantering, verminderen van stemming- en/of angstproblematiek, partnerrelatieproblemen of seksuele problemen, chronische vermoeidheid en cognitieve problemen en rouwverwerking. Ook kan gewerkt worden aan het versterken van het sociaal netwerk en kan advies en hulp geboden worden bij het inschakelen van zorgvoorzieningen.