Ga naar hoofdinhoud

Nazorg heeft tot doel de ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven.

Nazorg bestaat uit voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen. Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan.

Bekijk hier alles over oncologische nazorg