Nazorg heeft tot doel de ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven.

Nazorg bestaat uit voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen. Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan.

Bekijk hier alles over oncologische nazorg

Nacontrole

Na de behandeling blijft u onder controle bij de medisch specialist of verpleegkundig specialist. Deze nacontroles zijn nodig om te kijken of de ziekte is teruggekomen en of misschien een nieuwe tumor in de borst ontstaat.

Behandelmogelijkheden

De begeleiding of behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. De behandeling kan gericht  zijn op stresshantering, verminderen van stemming- en/of angstproblematiek, partnerrelatieproblemen of seksuele problemen, chronische vermoeidheid en cognitieve problemen en rouwverwerking. Ook kan gewerkt worden aan het versterken van het sociaal netwerk en kan advies en hulp geboden worden bij het inschakelen van zorgvoorzieningen.

Fysiotherapie, waar kan ik terecht?

U bent verwezen door uw behandelend arts/verpleegkundige. Bij relevante links staan adressen waar u een fysiotherapie adres kunt vinden bij u in de buurt.

Leveranciers borstprotheses

U bent verwezen door uw behandelend arts/ verpleegkundige voor een borstprotheses? Zie hier een overzicht van de door Borstkanker Vereniging Nederland aanbevolen leveranciers in onze omgeving.