Mammografie

Een mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. Op deze röntgenfoto’s zijn vet-, klier- en bindweefsel te zien waardoor zelfs heel kleine veranderingen in de borst zichtbaar zijn. Soms zelfs al voordat u ze kunt voelen.

Wanneer krijgt u een mammografie?
Wanneer u zelf een knobbeltje of andere veranderingen in de borst voelt, als uw borsten pijn doen, er bloed of vocht uit de tepel komt of als borstkanker in de familie voorkomt.

Mammografie met contrastvloeistof

Wanneer krijgt u een mammografie met contrastvloeistof
Wanneer de radioloog meer informatie wil hebben over afwijkingen, die eventueel gezien zijn op een eerdere mammografie. Door contrastvloeistof  toe te dienen worden deze afwijkingen mogelijk beter zichtbaar en kan er meer informatie verkregen worden over de aard van de afwijking

Echografie

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Deze golven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Zo kan de arts mogelijke veranderingen in het borstweefsel zien.

Wanneer krijgt u een echografie?
De echografie kan de arts meer duidelijkheid geven over wat er op de mammografie te zien is. Of een echografie nodig is, is afhankelijk van uw klachten en de mammografie-opnamen.

MRI

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Een MRI is een onderzoek waarbij met behulp van elektromagnetische velden een scan van de borst wordt gemaakt. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Wanneer krijgt u een MRI?
Het MRI-onderzoek kan een goede aanvulling zijn op de mammografie en de echografie van de borst. MRI brengt namelijk mogelijk meer informatie over eventuele afwijkingen.

Hoe gaat MRI-onderzoek in het werk?
Een radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte. Vanuit het kleedhokje begeleidt de laborant u naar de MRI-ruimte. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een infuusnaaldje met contrastvloeistof ingebracht. Via dit naaldje wordt er tijdens het maken van de scan contrastmiddel toegediend. Dit zorgt ervoor dat het te onderzoeken gebied goed zichtbaar is.

Mammapunctie

Bij een mammapunctie neemt de arts een stukje weefsel weg op de plaats waar de afwijking te zien is op de mammografie en/of echografie. Een patholoog bekijkt het weefsel onder de microscoop in het pathologisch laboratorium. De arts stelt op basis van de uitslag van de punctie een definitieve diagnose.
Wanneer krijgt u een punctie?
Als de arts meer informatie wil hebben over het type weefsel dat zichtbaar is op mammografie en/of echografie.

PET/CT-scan

Om ontstekingsprocessen of tumoren in het lichaam in beeld te brengen kan een PET/CT-onderzoek worden uitgevoerd. Een PET/CT-onderzoek is een combinatie van de Positron Emissie Tomografie (PET) en een Computer Tomografie (CT-scan).
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

BI-RADS klasse

Borstkanker of niet?
Om de kwaadaardigheid (maligniteit) van de afwijking te bepalen, maakt de radioloog gebruik van de zogenaamde BI-RADS-categorieën. BI-RADS betekent Breast Imaging Reporting and Data System. De BI-RADS-categorie bepaalt uiteindelijk of u wordt doorverwezen voor verder onderzoek.

Klinische genetica en kanker

Genetica of erfelijkheidsleer houdt zich bezig met erfelijke eigenschappen die binnen families voorkomen. Het kan gaan om een familietrek, een uiterlijk kenmerk, maar soms ook om de aanleg voor het ontwikkelen van een ziekte. Tijdens het intakegesprek bij Borstcentrum Zuyd vraagt uw arts u of bepaalde vormen van kanker in uw familie voorkomen.