Nazorg Oncologische Zorg

Nazorg

Nazorg is een essentieel onderdeel van de individuele patiëntenzorg tijdens en na een behandeling. Nazorg heeft als voornaamste doel de ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven.

Nazorg bestaat uit:
• Voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen.
• Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan.

Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland: Aesclepios
Mindfulnesstraining
Zuyderland Oncologische Revalidatie