Ga naar hoofdinhoud

Soma & Psyche

De naam ‘Soma & Psyche’ verwijst naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Soma is latijn voor het lichaam. Psyche kan vertaald worden naar ‘geest’ of ‘ziel’. Hiermee wordt het geheel van denken, voelen en willen van de mens bedoeld.
Ons team behandelt mensen die kampen met hardnekkige of langdurig bestaande lichamelijke klachten, waar eerdere medische onderzoeken en -behandelingen onvoldoende verbetering hebben opgeleverd.
Hoe langer klachten bestaan, hoe meer deze lichaam, geest en het dagelijkse functioneren kunnen ontregelen. Langdurige lichamelijke klachten kunnen vaak nieuwe lichamelijke klachten veroorzaken of de bestaande klachten verergeren. Ook psychologische klachten zoals gevoelens van angst, somberheid, prikkelbaarheid of concentratie en geheugenproblemen zijn veelvoorkomende gevolgen van langdurige lichamelijke klachten.
Als lichaam en geest ontregelen heeft dit gevolgen voor het sociale- en beroepsleven hebben, waardoor er nieuwe zorgen en problemen ontstaan. Mensen belanden vaak in een negatieve neerwaartse spiraal en komen daar zonder professionele hulp niet meer uit.
We kunnen dan spreken van een somatisch-symptoom stoornis. Deze diagnose wordt gesteld wanneer er sprake is van langdurige lichamelijke klachten die gevolgen hebben voor uw manier van denken, uw emoties en gedrag.