Ga naar hoofdinhoud

Generalistische Basis GGz

Binnen de Generalistische Basis GGz worden mensen behandeld die niet al te ernstige, niet te complexe psychische problemen hebben. Met ‘generalistisch’ wordt bedoeld dat u met veel soorten klachten bij de basis GGz terecht kunt. Online hulpverlening is bij voorkeur onderdeel van het behandeltraject in de Basis GGz.

We bieden twee soorten behandeltrajecten binnen de Basis GGz aan:

  • Kortdurende, intensieve behandeling (5 tot 12 gesprekken)
  • Behandeling van chronische klachten (max. 12 gesprekken per jaar)
    • Diverse modules online behandeling (bij elke hulpvraag)
    • Als u medicatie nodig hebt verloopt dit meestal via de huisarts. Opvolging van psychofarmaca vindt wel plaats binnen basis GGz chronisch, door een verpleegkundig specialist.

De aard en ernst van uw klachten bepalen de duur van de behandeling en welk behandeltraject voor u het meest geschikt is. Als de situatie daarom vraagt kan in overleg met u, uw behandelaar en de huisarts opgeschaald worden naar de Specialistische GGz.