direct contact

Direct contact

Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Ziekte of opname in een ziekenhuis is geen alledaagse gebeurtenis voor een mens. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan veel emoties of gevoelens losmaken en vragen oproepen over het bestaan en de zingeving ervan. In die omstandigheden kan het delen van gedachten en gevoelens steun bieden. De geestelijk verzorgers van Zuyderland verlenen op een passend discrete wijze geestelijke ondersteuning aan zowel patiënten als hun naasten.

 • Geestelijke Verzorging in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen

  Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of aan het secretariaat van de Geestelijke Verzorging. Ineke Schumacher-Wolff, secretaresse, is bereikbaar van 09.30 uur tot 13.00 uur via 088 – 459 7820 of i.wolff@zuyderland.nl.

  Voor spoedeisende ondersteuning is op weekdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur en op weekend en feestdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur een geestelijke verzorger bereikbaar via de centrale op telefoonnummer: 088 – 459 7777.

  U kunt als patiënt, naaste of medewerker ook binnenlopen bij de geestelijke verzorgers. Zij zijn te vinden op de Tussenverdieping in ruimte 49.

  Wie zijn wij?

  drs. Ben Simons
  E-mail: b.simons@zuyderland.nl

  drs. Anco van der Vorm
  E-mail: a.vandervorm@zuyderland.nl

  drs. Ralf Smeets
  E-mail: ra.smeets@zuyderland.nl

  drs. Sabine Crooijmans
  E-mail: s.crooijmans@zuyderland.nl

  Matth Gubbels
  E-mail: m.gubbels@zuyderland.nl

  Ineke Schumacher-Wolff (secretaresse)
  Telefoon: 088 – 4597820 bereikbaar tussen 9:00 en 13:00 uur
  E-mail: i.wolff@zuyderland.nl

 • Ethiek en moreel beraad

  Een ethisch consult is de inbreng die een geestelijk verzorger kan hebben in de behandelkeuzes. Bijvoorbeeld bij een palliatief traject, dilemma’s rondom het levenseinde, wilsverklaring, orgaandonatie en alle situaties waarbij een ethische afweging aan de orde is. Medewerkers en andere betrokkenen kunnen daarvoor een beroep doen op een geestelijke verzorger.

  Moreel beraad is een gesprek/dialoog waarin gespreksdeelnemers gezamenlijk een ethische kwestie of dilemma uit hun werk bespreken. Dit gesprek verloopt gestructureerd en methodisch, aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Het gaat dan om een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. De geestelijk verzorger kan als gespreksleider hierbij optreden vanuit zijn ethische expertise.

 • Rituelen

  Bij bijzondere levensmomenten kan het goed zijn met een ritueel de balans op te maken en een overgang te markeren. In de christelijke traditie kennen we bijvoorbeeld de doop en de ziekenzalving, de zegen en het gebed. Ook buiten de christelijke traditie kan een ritueel een waardevolle bijdrage zijn aan de beleving van een intensief moment. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar om dit samen met u vorm te geven. Bij de wens om een vertegenwoordiger van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap kunnen de geestelijk verzorgers bemiddelen in het contact.

 • Vieringen

  In principe is er op elke laatste zondag van de maand om 10.30 uur een herdenkingsdienst voor de overledenen van dit ziekenhuis bij wie de geestelijk verzorgers betrokken zijn geweest. Deze vindt plaats in de kapel, op de tweede verdieping, ruimte 50.

 • Ingebed

  Zegenwens

  Moge de weg je zeggen: volg me maar.
  Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
  Moge de grond je zeggen: bezaai me.
  Moge het water je zeggen: drink me.
  Moge het vuur je zeggen: warm je.
  Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.
  Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

  En als je de weg kwijtraakt,
  geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken.
  Als het vuur is gedoofd
  en je kou lijdt in een nacht zonder sterren.
  Als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt.
  Dan moge een STEM je zeggen:
  Wees niet bang, Ik zal er zijn.

  Tekst: Frans Cromphout
  Afbeelding: Image “De tijd vervloeit” naar Salvador Dali

 • Contact en Bereikbaarheid Geestelijke Verzorging en Pastoraat locatie Sittard/Geleen

  Als u contact wilt met een van de teamleden, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of aan uw arts.

  Wij zijn bereikbaar voor patienten, naasten en medewerkers en op werkdagen tussen 08.00 – 18.00 uur en in de weekend- en feestdagen tussen 08.00 – 12.00 uur.

  Dit verloopt via de telefooncentrale: 088 – 459 7777.

  In acute situaties, buiten de bereikbare tijden, dient men een beroep te doen op de eigen parochie/geloofsgemeenschap.

  Via zoekparochie kunt u deze informatie snel vinden.

 • Team Geestelijke Verzorging en Pastoraat

  Teamleden:

  M. Reul, rector

  Pater J. Verkoelen, conrector
  E-mail: j.verkoelen@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 06 – 51218575

  Dhr. B. Simons, geestelijk verzorger
  E-mail: b.simons@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 06-82506733

  Dhr. P. Prins, predikant
  E-mail: p.prins@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 046 – 4360037
  Voor patiënten met een protestantse achtergrond op alle afdelingen.

 • Vieringen en Communierondgang

  Vieringen
  Op zon- en feestdagen is er in de Stilteruimte om 10.00 uur een eucharistieviering. Als patiënt, familie, bezoeker of medewerker bent u van harte uitgenodigd om aan deze vieringen deel te nemen. Wanneer u gebonden bent aan bed of rolstoel, staat een aantal vrijwilligers klaar om u te helpen bij het Stiltecentrum te komen en u weer terug te brengen naar de afdeling. Wanneer u een viering wilt bijwonen, kunt u dit kenbaar maken aan de verpleging op de afdeling.  Het is ook mogelijk de viering rechtstreeks te volgens vanuit uw ziekbed via de bedterminal op kanaal 30.

  Communierondgang

  Er bestaat de mogelijkheid om op uw kamer de communie te ontvangen. De communierondgang op de afdelingen is op zon- en feestdagen tijdens de viering.

  Op woensdag is er vanaf 13.00 uur een communierondgang op de afdelingen van Zuyderland Revalidatie.

   

 • Stilteruimte

  De Stilteruimte is 24/7 open en voor iedereen vrij toegankelijk. U vindt de stilteruimte achter meldpunt West 07. Daarnaast is het mogelijk om een kaarsje op te steken en/of iets in het intentieboek te schrijven.

  sfeerfoto-stiltecentrum