direct contact

Direct contact

Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Ziekte of opname in een ziekenhuis is geen alledaagse gebeurtenis voor een mens. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan veel emoties of gevoelens losmaken en vragen oproepen over het bestaan en de zingeving ervan. In die omstandigheden kan het delen van gedachten en gevoelens steun bieden. De geestelijk verzorgers van Zuyderland verlenen op een passend discrete wijze geestelijke ondersteuning aan zowel patiënten als hun naasten.

 • Geestelijke Verzorging in Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen

  Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of aan het secretariaat van de Geestelijke Verzorging. Ineke Schumacher-Wolff, secretaresse, is bereikbaar van 09.30 uur tot 13.00 uur via 088 – 459 7820 of i.wolff@zuyderland.nl.

  Voor spoedeisende ondersteuning is op weekdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur en op weekend en feestdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur een geestelijke verzorger bereikbaar via de centrale op telefoonnummer: 088 – 459 7777.

  U kunt als patiënt, naaste of medewerker ook binnenlopen bij de geestelijke verzorgers. Zij zijn te vinden op de Tussenverdieping in ruimte 49.

  Wie zijn wij?

  drs. Ben Simons
  E-mail: b.simons@zuyderland.nl

  drs. Anco van der Vorm
  E-mail: a.vandervorm@zuyderland.nl

  drs. Ralf Smeets
  E-mail: ra.smeets@zuyderland.nl

  drs. Sabine Crooijmans
  E-mail: s.crooijmans@zuyderland.nl

  Matth Gubbels
  E-mail: m.gubbels@zuyderland.nl

  Ineke Schumacher-Wolff (secretaresse)
  Telefoon: 088 – 4597820 bereikbaar tussen 9:00 en 13:00 uur
  E-mail: i.wolff@zuyderland.nl

 • Ethiek en moreel beraad

  Een ethisch consult is de inbreng die een geestelijk verzorger kan hebben in de behandelkeuzes. Bijvoorbeeld bij een palliatief traject, dilemma’s rondom het levenseinde, wilsverklaring, orgaandonatie en alle situaties waarbij een ethische afweging aan de orde is. Medewerkers en andere betrokkenen kunnen daarvoor een beroep doen op een geestelijke verzorger.

  Moreel beraad is een gesprek/dialoog waarin gespreksdeelnemers gezamenlijk een ethische kwestie of dilemma uit hun werk bespreken. Dit gesprek verloopt gestructureerd en methodisch, aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Het gaat dan om een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. De geestelijk verzorger kan als gespreksleider hierbij optreden vanuit zijn ethische expertise.

 • Rituelen

  Bij bijzondere levensmomenten kan het goed zijn met een ritueel de balans op te maken en een overgang te markeren. In de christelijke traditie kennen we bijvoorbeeld de doop en de ziekenzalving, de zegen en het gebed. Ook buiten de christelijke traditie kan een ritueel een waardevolle bijdrage zijn aan de beleving van een intensief moment. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar om dit samen met u vorm te geven. Bij de wens om een vertegenwoordiger van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap kunnen de geestelijk verzorgers bemiddelen in het contact.

 • Vieringen

  In principe is er op elke laatste zondag van de maand om 10.30 uur een herdenkingsdienst voor de overledenen van dit ziekenhuis bij wie de geestelijk verzorgers betrokken zijn geweest. Deze vindt plaats in de kapel, op de tweede verdieping, ruimte 50.

 • Ingebed

  Afscheid en een nieuw begin

  In de herfst en winter hebben de bomen hun tooi afgeschud, dieren hielden zich verborgen onder de gevallen bladeren of trokken zich terug in hun schuilplaatsen onder de grond. En ook wij mensen trekken ons vaak wat meer terug. We zouden de winter kunnen zien als een tijd van naar binnen keren, letterlijk en figuurlijk.

  En terwijl de winterperiode voor de één niet lang genoeg kan duren vanwege de knusheid, de stamppotten en de feestdagen, vindt de ander het vreselijk en verlangt voortdurend naar het lengen van de dagen. Waar de winter een periode is van naar binnen keren en rust, is de lente het jaargetijde van het ontwaken en nieuw leven. Dieren komen weer te voorschijn, struiken lopen weer uit, bloemen en planten groeien naar het licht toe. De zomer is aanstaande. Ook wij mensen gaan weer meer naar buiten als het kan, of zoeken de zon op in de tuin of op het terras. De warmte voelt aangenaam en geeft energie.

  We nemen afscheid van het oude. De winkels houden uitverkoop, thuis houden we grote schoonmaak en met de goede voornemens van Oud en Nieuw nog in het achterhoofd proberen we van wat kilo’s af te komen.
  We maken plaats voor een nieuw begin. Dat past heel mooi bij deze tijd. We hebben net carnaval achter de rug. Nu is het vastentijd, een tijd van bezinning, van “innerlijke schoonmaak”, afscheid van het oude. En dan komt er ruimte voor licht en de verwelkoming van het nieuwe.

  Stef Bos zing er prachtig over, in het lied van Maria Magdalena:

  Jij viel zoals licht
  In mijn leven naar binnen
  De zon door de ramen
  Aan het begin van de dag
  Je zei het wordt tijd
  om opnieuw te beginnen
  We leven alleen nog
  Recht uit het hart

  Wat doen het licht en de warmte van de zon met u? Worden uw zintuigen gestreeld? De zon schijnt op ons gezicht, geeft haar vitamines en streelt onze wangen met de zachtheid van haar warmte. We horen de vogels fluiten, we zien en ruiken de bomen en bloemen in bloei. Kunt u het zien, ruiken en voelen?

  Ik wens u dat u in deze tijd afscheid mag nemen van alles wat niet meer past, van wat te zwaar weegt, van wat donker is. En dat u dan het begin van de lente mag verwelkomen en mag leven recht uit het hart.

  Een mooi nieuw begin gewenst!

  Sabine Crooijmans, geestelijk verzorger Zuyderland

 • Meditatietekst

  Gevraagd

  Lassers voor het aaneenverbinden van losgeraakte betrekkingen.
  Uitslovers die zich meer dan volledig willen inzetten.
  Timmerlieden om alles wat los is vast te stutten.
  Aangevers die hun gaven gebruiken ten dienste van anderen.
  Dragers die bereid zijn de last van een ander mee te helpen dragen.
  Krachtpatsers om pal te staan voor wie hen nodig heeft.
  Goudsmeden om de draad van vertrouwen weer te herstellen.
  Behangers die eens wat anders laten zien.
  Kleermakers die het verkeerde met de mantel van de liefde willen bedekken.

  Tekst Riet Tichelaar
  Foto Mike Ullery

   

 • Contact en Bereikbaarheid Geestelijke Verzorging en Pastoraat locatie Sittard/Geleen

  Als u contact wilt met een van de teamleden, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging of aan uw arts.

  Wij zijn bereikbaar voor patienten, naasten en medewerkers en op werkdagen tussen 08.00 – 18.00 uur en in de weekend- en feestdagen tussen 08.00 – 12.00 uur.

  Dit verloopt via de telefooncentrale: 088 – 459 7777.

  In acute situaties, buiten de bereikbare tijden, dient men een beroep te doen op de eigen parochie/geloofsgemeenschap.

  Via zoekparochie kunt u deze informatie snel vinden.

 • Team Geestelijke Verzorging en Pastoraat

  Teamleden:

  M. Reul, rector

  Pater J. Verkoelen, conrector
  E-mail: j.verkoelen@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 06 – 51218575

  Dhr. B. Simons, geestelijk verzorger
  E-mail: b.simons@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 06-82506733

  Dhr. P. Prins, predikant
  E-mail: p.prins@zuyderland.nl
  Telefoonnummer: 046 – 4360037
  Voor patiënten met een protestantse achtergrond op alle afdelingen.

 • Vieringen en Communierondgang

  Vieringen
  Op zon- en feestdagen is er in de Stilteruimte om 10.00 uur een eucharistieviering. Als patiënt, familie, bezoeker of medewerker bent u van harte uitgenodigd om aan deze vieringen deel te nemen. Wanneer u gebonden bent aan bed of rolstoel, staat een aantal vrijwilligers klaar om u te helpen bij het Stiltecentrum te komen en u weer terug te brengen naar de afdeling. Wanneer u een viering wilt bijwonen, kunt u dit kenbaar maken aan de verpleging op de afdeling.  Het is ook mogelijk de viering rechtstreeks te volgens vanuit uw ziekbed via de bedterminal op kanaal 30.

  Communierondgang

  Er bestaat de mogelijkheid om op uw kamer de communie te ontvangen. De communierondgang op de afdelingen is op zon- en feestdagen tijdens de viering.

  Op woensdag is er vanaf 13.00 uur een communierondgang op de afdelingen van Zuyderland Revalidatie.

   

 • Stilteruimte

  De Stilteruimte is 24/7 open en voor iedereen vrij toegankelijk. U vindt de stilteruimte achter meldpunt West 07. Daarnaast is het mogelijk om een kaarsje op te steken en/of iets in het intentieboek te schrijven.

  sfeerfoto-stiltecentrum