direct contact

Direct contact

GGZ Heerlen/ Brunssum/ Kerkrade wachttijden

Hieronder treft u een overzicht aan van onze wachttijden voor reguliere aanmeldingen per 1 maart 2019.

Tijd van aanmelding tot start intake Tijd van start intake tot behandeling
Leeftijd 0-18 jaar:
Kind & Jeugd 1 weken 3 weken
Leeftijd 18+:
Generalistische Basis GGz 3 weken 3 weken
Klinische en medische psychologie 4 weken 5 weken
Psychiatrie 4 weken 8 weken
Poli Complexe Lichamelijke Klachten 11 weken 8 weken

 • Toelichting wachttijden

  Korte uitleg over de wachttijden
  De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van uw omstandigheden en/of persoonlijke wensen kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders zijn dan de opgegeven wachttijd. De wachttijden verschillen niet per zorgverzekeraar. De wachttijden zijn uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond.

  Tijd van aanmelding tot start intake
  Als uw huisarts of een andere verwijzer u bij Zuyderland GGz aanmeldt, duurt het enige tijd voor u bij ons terecht kan voor een eerste afspraak. In de eerste kolom vindt u de tijd tussen aanmelding en de eerste afspraak bij Zuyderland GGz (gemiddelde over de afgelopen twee maanden). De verwijzer kan met de triagist overleggen als er een reden is om de wachttijd te verkorten. We hebben een beperkt aantal plekken voor spoedintakes. De wachttijd is korter als de triagist direct al kan beschikken over relevante behandelinformatie. U kunt ons hierbij helpen door uw huisarts en/of andere verwijzer te vragen deze informatie direct mee te zenden bij aanmelding.

  Tijd van start intake tot behandeling

  Na aanmelding worden met u gemiddeld twee intakegesprekken gevoerd. Hierna vindt een multidisciplinair teamoverleg plaats waarin we indiceren en voorstellen formuleren voor behandeling. Eventueel volgen nog verdere diagnostische onderzoeken. Aan het einde van de intake wordt een adviesgesprek gepland waarin met u de uitkomsten van de intake en het voorlopige behandelplan worden besproken. De tijd totdat de behandeling start staat in de tweede kolom (gemiddelde van de laatste twee maanden).

  Leeftijd 18-23 jaar
  Onze triagisten beoordelen aan de hand van criteria of de aanmelding door het adolescententeam wordt opgepakt of binnen het zorgprogramma volwassenenzorg.

  Wachtlijstbemiddeling
  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 • Wachttijden GGZ Sittard-Geleen

  Wachttijden GGZ Sittard-Geleen

 • Algemene informatie GGZ

  Algemene informatie GGZ