Verwijderen van de katheter uit de blaas

TWOC (Trial Without Catheter)