Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland Zorgcentra gesloten voor bezoek

13 mrt 2020

In alle zorgcentra van Zuyderland is bezoek vanaf vandaag tot nader bericht niet meer toegestaan. Zuyderland heeft helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Dit doen we om de opmars van het corona-virus in onze zorgcentra een halt toe te roepen en alle bewoners, medewerkers en bezoekers te beschermen. Bovengenoemde maatregel geldt niet voor de hospices.

Snelle verspreiding coronavirus

  • Onze regering heeft ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding virus te voorkomen.
  • Ook Zuyderland heeft te kampen gehad met de gevolgen van het coronavirus. Zorgcentrum Hoogstaete in Sittard heeft op dit moment te maken met 22 besmettingen van bewoners. Inmiddels zijn helaas ook twee bewoners overleden. Donderdag is ook in zorgcentrum Glana in Geleen bij een bewoner corona vastgesteld.
  • Op locaties waar nog geen corona is geconstateerd hebben we preventieve maatregelen genomen en testen we bewoners en medewerkers met ziekteverschijnselen.
  • Het aantal besmettingen neemt ondanks alle maatregelen (ook regionaal) toe en de verspreiding blijkt in hoge mate onvoorspelbaar.
  • Ook landelijk wordt aangenomen dat de verspreiding de komende weken alleen maar toeneemt.
  • Beschermende materialen zijn op dit moment enorm schaars. Alle beschermende materialen (mondkapjes, etc.) hebben we nodig voor onze medewerkers.
  • De landelijke vereniging van verpleeghuizen, Actiz, heeft gisteren als standpunt ingenomen dat dáár waar sprake is van besmettingen met corona, bezoek “absoluut ongewenst” is.

Gezondheid en veiligheid

Omdat binnen Zuyderland de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers altijd voorop staat, hebben we op basis van al deze ontwikkelingen besloten bezoek in alle zorgcentra, met uitzondering van de hospices, niet meer toe te staan.
Dit is een heel lastig besluit geweest. Het gaat ons echt aan het hart dat naasten en bewoners elkaar tijdelijk niet meer kunnen ontmoeten in onze zorgcentra. We begrijpen heel goed dat zeker in deze fase van ongerustheid en angst het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen is.

Maar in deze uitzonderlijke crisissituatie is het voorkomen van iedere besmetting van het grootste belang. Zeker omdat in onze zorgcentra ouderen wonen met een (zeer) kwetsbare gezondheid, de groep mensen die de meest ernstige gevolgen van het virus kunnen ondervinden.

Menselijke maat
Hoe vervelend we deze maatregel ook vinden, we gaan er uiteraard alles aan doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven.

Naast bellen, Skype en de mogelijkheid om een attentie af te geven aan de hoofdingang, zullen we extra individuele en kleinschalige activiteiten voor bewoners op hun eigen woning/afdeling aanbieden.

Het spreekt voor zich dat we in het geval van terminale bewoners én bewoners waarvan de gezondheidstoestand in de komende dagen ernstig verslechtert individuele bezoek afspraken maken met hun naasten.

Videoboodschap
Roel Goffin, lid Raad van Bestuur Zuyderland, licht in onderstaande videoboodschap de bezoekersregelingen in onze zorgcentra verder toe:

We hebben tevens de antwoorden op veelgestelde vragen verzameld op deze pagina >