Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland tekent convenant laaggeletterdheid

14 dec 2022

Tijdens de Netwerkbijeenkomst basisvaardigheden Zuid-Limburg in Geleen, is donderdag 24 november op feestelijke wijze het convenant Bondgenootschap Parkstad (laaggeletterdheid) getekend. Zuyderland Medisch Centrum treedt hiermee officieel toe als samenwerkingspartner. Door de ondertekening van dit convenant gaat ook Zuyderland de maatschappelijke uitdaging van laaggeletterdheid aan.

Namens de Raad van bestuur van Zuyderland Medisch Centrum nam Frans Stals de eer op zich om het convenant te ondertekenen. De bijeenkomst werd georganiseerd voor de partners van de Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek & Heuvelland en Bondgenootschap Parkstad. Dat bondgenootschap  is lokaal en praktisch ingericht met als doel samen te werken aan een integrale aanpak rondom het herkennen, signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Naast deze partners (zoals het Vista college, diverse gemeentes en bibliotheken) waren er ook taalambassadeurs* aanwezig. Dit alles in het kader van ‘samen kunnen we helpen’.

Binnenkort treedt Zuyderland Medisch Centrum ook officieel toe tot de laaggeletterdheid coalitie in de Westelijke Mijnstreek.

Zuyderland tekent convenant laaggeletterdheid

Aandacht
Vanuit Persoonsgerichte zorg vindt Zuyderland Medisch Centrum het belangrijk om aandacht te hebben voor laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden; zowel voor patiënten als medewerkers. Ook laaggeletterden verdienen de beste zorg (zo thuis mogelijk) en dit kunnen wij alleen bereiken door hen te herkennen, ondersteunende (hulp)middelen te gebruiken en door te verwijzen naar taalonderwijs.

Eén op de zes
1 op de 6 mensen tussen de 16 en 75 jaar heeft veel moeite met lezen, schrijven en rekenen. Voor hen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een folder, afsprakenbrief of een bijsluiter niet makkelijk. Dit noemen we laaggeletterdheid. In totaal gaat het om ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders waarvan 2/3 van Nederlandse afkomst is. Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken.

Onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat de gezondheidssituatie van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en ook rekenen in veel opzichten slechter is dan die van mensen die daar geen moeite mee hebben. Laaggeletterden missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. De gevolgen daarvan voor hun gezondheid zijn groot, bijvoorbeeld als zij hun medicijnen niet op de juiste manier innemen of zich niet goed voorbereiden op een onderzoek of operatie.

Onze regio
Laaggeletterdheid is overigens geen analfabetisme! Vertaald naar onze regio heeft in Limburg gemiddeld 12,8% van de bevolkingsgroep (18-65 jaar) moeite met lezen en schrijven. Het landelijk gemiddelde is 11,9%.

*Taalambassadeur zijn ervaringsdeskundigen/laaggeletterden die op volwassen leeftijd taalonderwijs gevolgd hebben.