Ga naar hoofdinhoud

Glansrijke erkenning Qualicor Europe: Zuyderland in top-5% geaccrediteerde Nederlandse ziekenhuizen

30 Sep 2021

Zuyderland Medisch Centrum werd in juni bezocht door auditoren van Qualicor Europe (voorheen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, NIAZ) om te beoordelen of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Met een uitzonderlijk hoge score van 99,4% toont Zuyderland aan continu bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiermee behoren we tot de top 5 van geaccrediteerde ziekenhuizen in Nederland.

Complimenten
Door Qualicor werden complimenten uitgedeeld over de saamhorigheid onder medewerkers en de persoonsgerichte zorg die wordt geleverd met oprechte aandacht voor de patiënt. Daarnaast waren de auditoren onder de indruk van de manier waarop Zuyderland haar strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ daadwerkelijk in de praktijk brengt. Wideke Nijdam, lid van de Bestuursraad, is trots op het behaalde resultaat: ‘Na een intensieve coronaperiode zijn we erin geslaagd snel klaar te zijn voor deze audit. Dat het enthousiasme en de saamhorigheid waarmee we dat doen, de uitvoering van de strategie en de persoonsgerichte zorg daarbij expliciet genoemd worden, verdient een groot compliment aan alle medewerkers en medisch specialisten. Juist vanwege de nadruk op de persoonsgerichte zorg en de aandacht voor de patiënt hebben we het certificaat uitgereikt aan een verpleegkundige en een patiënt.’

Dialyse en GGz
Voor de Dialyse- en GGz afdelingen, die voorheen HKZ gecertificeerd werden, was het de eerste keer dat zij door Qualicor Europe werden bezocht. Ook hier is de audit zeer goed verlopen, waarbij werd aangetoond dat aan 100% van de vereiste instellingsrichtlijnen werd voldaan.

Uitreiking certificaat
Op dinsdag 28 september werd het certificaat door Ellen Joan van Vliet, directeur van Qualicor Europe, officieel uitgereikt aan Peggy Aggenbach (teamleider verpleegafdeling neurologie) en Jo Reijnders (lid Ouderenpanel). ‘Deze erkenning staat ervoor dat Zuyderland aantoonbaar heeft laten zien dat de zorg veilig en verantwoord is georganiseerd’, zegt Ellen Joan van Vliet. ‘Er heerst hier een cultuur van continu verbeteren, veel aandacht voor opleiding en ruimte voor eigen initiatief. Daarom ben ik blij dit certificaat te hebben overhandigd aan alle professionals.’ Met de ontvangst van het certificaat is Zuyderland voor de komende vijf jaar opnieuw geaccrediteerd.

De uitreiking door Ellen Joan van Vliet (Qualicor Europe, rechts) aan Peggy Aggenbach (verpleegkundige neurologie, midden) en Jo Reijnders (Ouderenpanel, links)

Groepsfoto van de uitreiking samen met Karel Hulsewé en Wideke Nijdam (Bestuursraad Zuyderland)