Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland boekt opnieuw positief financieel resultaat

29 mei 2020

De berichtgeving rond zorgorganisaties wordt op dit moment vanzelfsprekend gedomineerd door de crisis rond het coronavirus. Desalniettemin presenteren alle zorginstellingen in deze tijd van het jaar ook hun jaarcijfers uit het vorige boekjaar.

Zuyderland heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van €11,3 miljoen. Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis en Ggz  was hierin verantwoordelijk voor een positief resultaat van €7,5 miljoen. Daarmee heeft het ziekenhuis de positieve trend van de afgelopen periode doorgetrokken. Zuyderland Care (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en JGZ) boekte een netto resultaat van €3,8 miljoen. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2019 van Zuyderland.

Roel Goffin, lid van de Bestuursraad van Zuyderland, is tevreden over deze cijfers. ‘Zuyderland heeft, zoals gepland, ook in 2019 een solide financieel resultaat neergezet. We hebben daarmee doorgebouwd aan een stevig financieel fundament. Desondanks werpen de gevolgen van de coronacrisis wel hun schaduw vooruit. We zijn in afwachting van definitieve financiële afspraken om onze omzetderving en extra kosten door corona in 2020 af te kunnen dekken. Als deze afspraken er komen, kunnen we verder invulling geven aan onze strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’’

De Bestuursraad is trots op alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van Zuyderland voor de resultaten die in 2019 samen zijn bereikt. Ook is er groot respect en veel waardering voor alle inspanningen die de afgelopen maanden zijn gedaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Bestuursraad spreekt de hoop uit dat 2020 en 2021 in het teken zullen staan van het stap voor stap terugkeren naar een meer genormaliseerde manier van werken.