Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland behaalt NIAZ accreditatie

10 jan 2017

Het Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) heeft Zuyderland voor het eerst als fusie-organisatie geaccrediteerd. NIAZ geeft daarmee aan dat Zuyderland voldoende doet om de organisatie van zorg continu te verbeteren. Zuyderland voldoet aan 98% van alle normen die het NIAZ stelt.

NIAZ Qmentum international is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. Dit betekent dat medewerkers binnen alle onderdelen van Zuyderland op de één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. Daarbij gaat het om artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, managers en bestuurders.

Cees Sterk, lid Raad van Bestuur, is ontzettend trots dat Zuyderland de accreditatie met een zeer goed resultaat heeft behaald. ‘Zeker als je kijkt naar alle fusiezaken die we ondertussen ook hebben opgepakt. Deze accreditatie zegt iets over de deskundigheid van onze medewerkers. Het geeft bovendien aan dat de grootste deskundigheid in de werkprocessen zit. Dat is wat je van een goed ziekenhuis mag verwachten.’

De reactie van NIAZ-directeur Kees van Dun, èn drie vragen aan lid Raad van Bestuur Cees Sterk, is hier te bekijken: