Verruiming bezoekregeling Zuyderland Medisch Centrum

19 mei 2020

Zuyderland Medisch Centrum heeft besloten om vanaf woensdag 20 mei de bezoekregeling aan te passen. Patiënten mogen dan één keer per dag bezoek ontvangen van één familielid of naaste. Hieronder leest u wat de regels zijn voor bezoek. Wij raden bezoekers aan vóór hun bezoek te overleggen met de patiënt (of contactpersoon van de familie) welke bezoekmogelijkheden er zijn. 

Hoe vaak mag de patiënt bezoek ontvangen?
Patiënten die opgenomen zijn in Zuyderland Medisch Centrum mogen één keer per dag bezoek ontvangen. Dit geldt ook voor patiënten op een corona-afdeling.

Op welke tijden mag de patiënt bezoek ontvangen?
De patiënt (en/of contactpersoon van de familie) hoort bij opname op welk tijdstip de bezoeker welkom is (tussen 17.30 – 20.00 uur). Dit wordt op de afdeling gepland in afstemming met patiënt en mantelzorger.

Hoelang mag het bezoek duren?
Het bezoek mag maximaal één uur duren. Bezoekers melden zich bij aankomst en vertrek bij de balie van de verpleegafdeling.

Welke maatregelen nemen we om het bezoek veilig te laten verlopen?

  • Bij de ingang van het ziekenhuis screenen we iedere bezoeker op klachten die kunnen wijzen op corona. Indien nodig krijgt de bezoeker een mondmasker.
  • Bezoekers mogen tijdens het bezoek de kamer niet verlaten.
  • Mensen die klachten hebben (koorts, verkoudheid, hoesten, snotteren en dergelijke), verzoeken wij niet op bezoek te komen.
  • Voor bezoekers van patiënten met (een verdenking op) corona en patiënten die kort voor een operatie staan, geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
  • Bezoekers nemen de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht en houden 1,5 meter afstand.
  • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst van het ziekenhuis en bij het verlaten van de afdeling.
  • Bezoekers verlaten het ziekenhuis via de kortste route.
  • Onze gastvrouwen en -heren herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen.
  • Ook is er bewegwijzering en hangen er posters.


Uitzonderingen
voor afdelingen met speciale zorg

Kindergeneeskunde
Er mag 1 ouder aanwezig zijn (rooming-in). Ouders mogen elkaar afwisselen.

Geboortecentrum (kraam):
Alleen de partner van de kraamvrouw mag het ziekenhuis bezoeken.

Geboortecentrum (Couveusesuite):
Moeder en kind blijven te allen tijde samen. De partner mag ook blijven (rooming-in), tenzij hij/zij klachten heeft die kunnen duiden op Covid-19.

Intensive Care
Bezoek is mogelijk op afspraak.

GGZ
Bezoek is mogelijk op afspraak. We spreken een tijd af tussen 17.30 – 18.30 uur of 19.00-20.00 uur.

Terminale patiënten
In overleg met de afdeling zijn meerdere bezoekers mogelijk

Bloemen en planten
Het meebrengen van bloemen en planten is niet toegestaan. Op de revalidatie-afdelingen mag dit wel.

Speciaal bezoek
Kerkdorpen en wijken hebben vaak een ziekenbezoekvereniging, zoals de Zonnebloem. Leden van deze vereniging bezoeken regelmatig patiënten uit hun dorp of wijk. Stelt u een dergelijk bezoek op prijs? Geef dit dan zelf door aan de betreffende ziekenbezoekvereniging.

Zie ook: www.zuyderland.nl/coronavirus