Ga naar hoofdinhoud

Veel reacties na oproep om mee te denken over Gezondheidsplatform

30 apr 2018

De oproep die Zuyderland begin februari deed, om mee te denken over de ontwikkeling van een digitale omgeving waarop je in de toekomst samen met zorgverleners kunt werken aan jouw gezondheid, heeft 269 waardevolle reacties opgeleverd. Daar gaat Zuyderland in komende tijd mee aan de slag.

Uit de resultaten werd onder meer duidelijk dat veel mensen graag hun afspraken willen inzien en zelf kunnen inplannen. Ook het inzien van medische gegevens en kunnen e-mailen met de zorgverlener scoorde hoog. Een uitgesproken voorkeur wordt gegeven aan het inzien van alle medische gegevens van verschillende zorgverleners in één omgeving.

Voor- en nadelen
Er werden heel veel voordelen van het platform genoemd, zoals meer inzicht en snelle en korte lijnen. Bij de nadelen werd beveiliging en privacy vaak benoemd. Vanzelfsprekend is daar veel aandacht voor bij Zuyderland.

Voortgang
De resultaten zijn eerder deze maand aangeboden aan de Raad van Bestuur en het management om keuzes voor het platform beter te kunnen maken. De enquête wees uit dat mensen het liefst per e-mail of via een app geïnformeerd willen worden over de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Er zijn inmiddels drie VVV bonnen verloot. De prijswinnaars hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.