Ga naar hoofdinhoud

Vanaf 1 juli geen screening meer bij bezoek aan Zuyderland Medisch Centrum

30 jun 2020

Op de vier locaties van Zuyderland Medisch Centrum vindt vanaf woensdag 1 juli geen screening meer plaats in de hal. Ook de screening voordat er een bezoek aan het ziekenhuis plaatsvindt (zowel online als telefonisch) is niet langer aan de orde. Wel worden patiënten en bezoekers bij binnenkomst via zes vragen op borden gevraagd of zij klachtenvrij zijn. Zo niet, dan helpt Zuyderland hen aan een mondkapje, ter bescherming van zijn of haar omgeving. De oproep aan iedereen met klachten om – indien er geen dringende noodzaak is om naar het ziekenhuis te komen dit ook niet te doen – blijft onverminderd van kracht.

De afgelopen weken is gebleken dat slechts een zeer gering aantal patiënten en bezoekers na screening verdacht of positief wordt bevonden. Door iedereen die binnenkomt door middel van zes vragen te attenderen op mogelijke klachten, wordt ook het kleine aantal verdachte patiënten de mogelijkheid geboden om het bezoek aan het ziekenhuis veilig te laten verlopen.

Kwalitatief goede zorg, soms anders aangeboden

Sinds 11 mei heeft Zuyderland de reguliere zorg stap voor stap weer opgestart. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, zijn toen al onze ziekenhuizen zo ingericht dat de 1,5 meter afstand in acht kan worden gehouden. Er is momenteel echter nog steeds geen sprake van volledige terugkeer naar de reguliere zorg in de oorspronkelijke vorm. Dat komt deels door de 1,5 meter afstand houden en deels door verandering van de wijze waarop goede zorg geleverd wordt. Bijvoorbeeld door het beeldbellen en e-consulten (hetgeen altijd gebeurt met toestemming van de arts). Onze specialisten blijven te allen tijden instaan voor kwalitatief goede zorg, ook wanneer de zorg momenteel op een andere manier wordt aangeboden.

Begeleiding

Als een ziekenhuisbezoek nodig is, vragen wij onze patiënten om alleen naar het ziekenhuis te komen. Bij mensen met een beperking en kinderen tot 18 jaar is altijd een begeleider mogelijk. Ook in bijzondere gevallen mag een begeleider meekomen. Geef dat duidelijk aan bij het maken van de afspraak. In alle andere gevallen moeten begeleiders buiten het ziekenhuis wachten (bij voorkeur in de auto).

Basisregels

Zuyderland vraagt iedereen om de drie basisregels die sinds het begin van belang zijn geweest, serieus te blijven nemen. Houd 1,5 meter afstand, hoest/nies in elleboog en desinfecteer je handen regelmatig met het desinfectiemateriaal dat bij alle ingangen beschikbaar is.


Bezoekregeling onveranderd

De bezoekregeling in Zuyderland Medisch Centrum blijft onveranderd. Patiënten mogen dan één keer per dag bezoek ontvangen van één familielid of naaste. Wij raden bezoekers aan vóór hun bezoek te overleggen met de patiënt (of contactpersoon van de familie) welke bezoekmogelijkheden er zijn. Lees in onze berichtgeving van 19 mei wat de regels zijn voor bezoek.

Regionaal besluit

Zuyderland Medisch Centrum is niet het enige ziekenhuis dat niet langer screent bij de ingang. Het betreft een regionaal besluit, dat door alle Limburgse ziekenhuizen gehanteerd wordt.