Ga naar hoofdinhoud

Unieke pilot in Zuyderland: verblijf en ontslag vanuit Recovery na eenvoudige ingrepen

21 mei 2021

Door de coronacrisis zijn er in Zuyderland afgelopen jaar helaas veel planbare operaties uitgesteld. De totale achterstand bedraagt inmiddels ruim 5.000 ingrepen.

Omdat de reguliere OK-capaciteit nog steeds niet volledig op peil is, werd deze week met veel creativiteit en doorzettingsvermogen van OK-medewerkers een pilot georganiseerd waarbij patiënten na een relatief eenvoudige ingreep verbleven op de Recovery in Heerlen en vervolgens naar huis gingen. Hierdoor hoefden ze niet opgenomen te worden op de afdeling Dagverpleging, waardoor de toch al grote druk op de verpleegafdelingen niet verder zou toenemen.

Door deze pilot zijn deze week ruim 25 patiënten extra geholpen die normaal gesproken op de wachtlijst zouden blijven staan. Het gaat dan om relatief eenvoudige ingrepen zoals liesbreuk- en ooroperaties en het verwijderen van de keelamandelen. Alle patiënten zijn de dag na de ingreep gebeld met louter positieve reacties tot gevolg.

‘Ondanks de drukte en hectiek op de afdeling is dit een bijzonder voorbeeld van optimale samenwerking tussen verschillende disciplines op en rond de Operatiekamers’, zegt OK-teamleider Lonneke Kools. ‘Vooral voor de Recovery-verpleegkundigen vergt het veel inzet, zowel in de voorbereiding als uitvoering. We zijn heel blij en trots dat we deze pilot samen met de collega’s van de Dagverpleging hebben uitgeprobeerd. Volgende week gaan we daarom elke dag twee extra OK’s op deze manier organiseren. Het is een volgende belangrijke stap in de goede richting.’