Ga naar hoofdinhoud

Uitstekende audit voor Zuyderland Care

11 okt 2019

De zorgcentra, thuiszorg en JGZ van Zuyderland hebben een zeer geslaagde HKZ-audit achter de rug. Een fantastisch resultaat dat bevestigt dat de Care de zaken goed op de rit heeft. De eveneens hoge medewerker- en klanttevredenheid en de goed verlopen inspectiebezoeken laten bovendien zien dat het geen momentopname betreft. De zorg is het gehele jaar van uitstekende kwaliteit.

Zo maakten de auditoren de zorgcentra een groot compliment over de organisatie. Een van de sterke punten is dat de auditoren zien dat de zorgcentra veel doen om personeel te werven en behouden. Uit situaties waarin dat niet lukt, wordt lering getrokken. Een ander goed punt is dat de inzet van woonhulpen en leerlingen helpt om de werkdruk te verlichten. Dat ervaren medewerkers als zeer positief.

De auditor van de Thuiszorg geeft aan dat daar grote vooruitgang is geboekt. De basis is heel goed op orde en er is ruimte voor reflectie en innovatie. Ook de JGZ slaagt met vlag en wimpel. Daar is net als bij Thuiszorg geen enkele tekortkoming geconstateerd.

Huishoudelijke hulp
De audit van Zuyderland Huishoudelijke Hulp staat gepland voor donderdag 24 oktober. Ook die ziet de Care vol vertrouwen tegemoet.

HKZ is een keurmerk en maakt zichtbaar dat de zorg voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, cliënten, financiers en de overheid worden gesteld.