Ga naar hoofdinhoud

Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp Zuyderland blijven zorg aanbieden

26 mrt 2020

Bij cliënten en mantelzorgers leven veel vragen over het aanbod van Thuiszorg en Huishoudelijke hulp. De druk op de zorg in deze uitzonderlijke tijd is ook bij Zuyderland groot, maar tot nu toe blijven wij zorg voor cliënten thuis aanbieden. 

Zuyderland schat in dat de vraag naar zorg de komende tijd verder toeneemt en het aantal zieke collega’s stijgt. Daarom inventariseren Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp nu welke zorg voor de cliënt echt noodzakelijk is en welke zorg, als dat nodig is, verantwoord en tijdelijk kan worden afgebouwd.

Hierbij staat één ding centraal: noodzakelijke zorg gaat altijd door. Noodzakelijke zorg is bijvoorbeeld specialistische verpleging bij kanker, wondverzorging of diabetes. Zuyderland bekijkt altijd in overleg met de cliënt of zorg wel of niet noodzakelijk is. Daarbij kijken we vanuit twee kanten. Enerzijds vanuit de medische zorgvraag en anderzijds vanuit het netwerk van de cliënt. Als een cliënt niet terug kan vallen op familie of mantelzorg is zorg noodzakelijk.
Als zorg, na overleg met de cliënt op dit moment niet noodzakelijk is, wil dat niet zeggen dat die zorg helemaal stopt. Sommige zorg kan misschien minder vaak: bijvoorbeeld twee keer in de week douchen in plaats van vijf keer. Of soms is er extra inzet van familie/mantelzorgers mogelijk.

Bij de huishoudelijke hulp zien we momenteel dat veel cliënten de hulp zelf tijdelijk stop zetten. Dat betekent dat die medewerkers nu ergens anders kunnen helpen. Aan cliënten die echt huishoudelijke hulp en sociale steun nodig hebben blijven we dit bieden.