Ga naar hoofdinhoud

Subsidie project ‘CHECkUP’: onderzoek naar verminderen van ziekenhuisheropnames

16 nov 2017

Zuyderland Medisch Centrum heeft onlangs een ZonMw subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Het project ‘CHECkUP’ wordt geleid door dr. Hugo van der Kuy en dr. Kim Hurkens, beide verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie en Esther Veraa, projectbureau additionele gelden. Zij werken daarbij samen met samen met de ziekenhuisapotheken van Zuyderland en van Maastricht UMC+. Vanuit de regio zijn huisartsen, openbare apothekers en de patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg betrokken.

 

De afgelopen jaren zijn in Nederland tienduizenden mensen opgenomen in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik, waarvan de helft voorkomen had kunnen worden. Deze problemen kunnen gesignaleerd worden door het uitvoeren van handmatige medicatiereviews, maar deze zijn arbeidsintensief en tijdrovend. In dit onderzoek wordt gekeken of wekelijkse geautomatiseerde medicatie reviews met een uitgebreide set medische beslisregels het aantal ziekenhuis heropnames onder ouderen (>60 jaar) kan verminderen. Het doel is het aantal heropnames te verminderen van 20% naar 15%. Bij een landelijke uitrol zou dit betekenen dat op jaarbasis 15.600 ziekenhuis heropnames onder ouderen voorkomen worden.

Het onderzoek gaat in januari 2018 van start en duurt ongeveer vier jaar.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het nationale ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hugo van der Kuy (h.vanderkuy@zuyderland.nl), Kim Hurkens (k.hurkens@zuyderland.nl) of Esther Veraa-Meesterberends (e.meesterberends@zuyderland.nl).