Ga naar hoofdinhoud

Update 19 oktober:
Behandelaars, IGJ en RIVM: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken

16 jun 2021

Update 19 oktober:

Onlangs heeft Vivisol in samenwerking met alle CPAP-leveranciers (branchevereniging FHI) bijgaande informatie naar hun gebruikers van Philips-apparatuur gestuurd. Hierin leest u meer over de ontwikkelingen rondom het omruil- en reparatieprogramma van Philips. Klik hier voor het nieuwsbericht. 


Update 19 juli:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt moderne standaarden en technieken. De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Klik hier voor meer informatie.


Update: 24  juni

Philips heeft meer informatie bekendgemaakt over de veiligheidsrisico’s bij het gebruik van de Dreamstation 1. Op basis van die informatie heeft de Nederlandse Longartsenvereniging de richtlijnen voor het gebruik van de Dreamstation 1 aangepast. Krijgt u snel klachten wanneer u stop met de Dreamstation 1, dan kunt u het apparaat blijven gebruiken. Hieronder leest u de actuele stand van zaken.

Vorige week hebben we patiënten geadviseerd om tijdelijk te stoppen met het gebruik van de Dreamstation 1. Inmiddels heeft Philips meer informatie gedeeld.
Er is een kleine kans dat het geluidsisolerende schuim in het apparaat afbrokkelt en kleine deeltjes via de slang en masker ingeademd worden. Dit risico is groter wanneer het apparaat schoongemaakt wordt met ozon of wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Deze situaties komen in Nederland in principe niet voor.
Op basis van deze informatie heeft de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) de richtlijnen voor het gebruik van de Dreamstation aangepast. Ons advies luidt:

  • Krijgt u snel klachten als u stopt met uw therapie? Blijf dan de Dreamstation 1 gebruiken zoals voorheen;
  • Heeft u geen/weinig klachten als u het toestel niet gebruikt? Stop dan met het gebruik van het apparaat totdat het is vervangen of gerepareerd.

Welk apparaat heb ik?
Dit advies gaat alleen over de Dreamstation 1. Twijfelt u of u de Dreamstation 1 of 2 gebruikt? Hieronder ziet u het verschil tussen beide apparaten.

Dreamstation 1

Dreamstation 2

De Dreamstation 2 is zwart. Gebruikt u de Dreamstation 2, dan kunt u die blijven gebruiken en is dit bericht niet van toepassing.

Wat gebeurt er verder?
Philips heeft aangegeven te werken aan een actieplan om de apparaten te repareren of vervangen. De leverancier van uw apparaat stemt dit af met Philips. Uw leverancier houdt u op de hoogte.


Bericht 16 juni

Philips heeft bekendgemaakt de Dreamstation 1, eerste generatie, terug te roepen. Gebleken is dat patiënten mogelijk schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot dit risico precies is. Philips geeft hierover de komende dagen meer duidelijkheid.

Wat moet u doen?
Gebruikt u de Dreamstation 2, dan kunt u die gewoon blijven gebruiken.
Heeft u evenwel thuis de Dreamstation 1 (eerste generatie) in gebruik dan adviseren wij u het volgende:

  • Heeft u last van milde OSAS dan adviseren wij u om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw Dreamstation (eerste generatie), totdat uw leverancier een ander toestel kan leveren.
  • Heeft u ernstige OSAS, dan adviseren wij u om de Dreamstation tijdelijk niet te gebruiken, behalve als u (extreem) last heeft van slaperigheid overdag. In dat geval is het een persoonlijke afweging maar kan het voor u beter zijn de Dreamstation te blijven gebruiken totdat uw leverancier een ander toestel heeft geleverd.

Wat gaat er nu gebeuren?
Philips ruilt de apparaten om en/of repareert ze. Dit verloopt via de leverancier van uw apparaat.

Waar kan ik terecht met vragen?
Is het voor u onduidelijk welke generatie toestel u gebruikt, dan adviseren wij u contact op te nemen met de leverancier van uw apparaat. Het telefoonnummer van de leverancier staat op uw apparaat.