Ga naar hoofdinhoud

Opnieuw kleine versoepeling bezoekregeling Zuyderland Medisch Centrum

06 jul 2020

Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkeling rondom het Coronavirus, heeft Zuyderland Medisch Centrum de bezoekregeling wederom een beetje kunnen versoepelen. De bezoektijden (17.30 – 20.00) uur blijven ongewijzigd, maar wel mogen er twee bezoekers per patiënt per dag komen (afzonderlijk van elkaar) en mogen er nu kinderen tot 12 jaar mee op bezoek komen. De nieuwe regeling gaat vandaag (maandag 6 juli) in.

Komt er één bezoeker, dan mag deze eventueel de hele bezoekperiode aanwezig blijven. Komen er twee bezoekers, dan komen deze bezoekers na elkaar in ‘shifts’ van maximaal een uur. Zo kunnen we de 1.5 meter blijven waarborgen.

Jongere kinderen mogen weer mee

Een minimumleeftijd van het bezoek vervalt. Kinderen tot 12 jaar mogen met een bezoeker mee tijdens het bezoekuur: zij worden dus niet als extra persoon meegeteld. Kinderen vanaf 12 jaar worden wel als één volwaardige bezoeker meegerekend.

Mondkapje indien nodig

Op de afdeling vindt net als bij de ingangen van het ziekenhuis, niet langer een screening plaats. Wel worden patiënten en bezoekers op de afdeling via zes vragen op borden gevraagd of zij klachtenvrij zijn. Zo niet, dan helpt kunnen zij aan de balie een mondkapje halen ter bescherming van zijn of haar omgeving.

Uitzonderingen

Net als afgelopen weken, geldt er op diverse afdelingen een uitzondering op de bezoekregeling.

 • Verpleegafdeling kndergeneeskunde
  Er mag 1 ouder blijven slapen (rooming-in). Beide ouders mogen onbeperkt op bezoek komen (mits klachtenvrij).
  Overige bezoekers (mits klachtenvrij) toegestaan op bezoektijden tussen 14.30 – 19.00 uur met een maximale hoeveelheid personen van 4 per patiëntenkamer (inclusief patiënt en ouder).
 • Geboortecentrum (kraam):
  Actuele informatie via deze link
 • Geboortecentrum (Couveusesuite):
  Actuele informatie via deze link
 • Gynaecologie
  Alle verloskundige patiënten mogen één begeleider meenemen. Voor algemeen gynaecologische bezoeken en de suikertesten in kader van zwangerschap geldt de algemene richtlijn (d.w.z. zonder begeleider). Helaas kunnen we dus geen kinderen toelaten.
 • Dagverpleging
  Er is geen bezoek toegestaan (1.5 m afstand kan niet worden gewaarborgd). Er mag één begeleider met de patiënt mee tot aan de balie. Contactgegevens van de begeleider worden genoteerd.
 • Intensive Care / CCU / Eerste Hart Hulp
  Bezoek is mogelijk op afspraak.
 • Geriatrische Revalidatie (GRZ) Sittard-Geleen
  1 bezoeker is toegestaan tussen 10.00-18.00 uur om aanwezig te zijn bij therapie, met een maximale duur van 2 uur en 3 maal per week.
 • GGZ
  Bezoek is mogelijk op afspraak. We spreken een tijd af tussen 17.30 – 18.30 uur of 19.00-20.00 uur.
 • SEH
  1 begeleider toegestaan per patiënt. Begeleider mag niet wachten in de wachtkamer. Wisselen van begeleider is niet toegestaan.
 • Terminale patiënten
  In overleg met de afdeling zijn meerdere bezoekers mogelijk
 • Bloemen en planten
  Het meebrengen van bloemen en planten is niet toegestaan. Op de revalidatie-afdelingen mag dit wel.
 • Speciaal bezoek
  Kerkdorpen en wijken hebben vaak een ziekenbezoekvereniging, zoals de Zonnebloem. Leden van deze vereniging bezoeken regelmatig patiënten uit hun dorp of wijk. Stelt u een dergelijk bezoek op prijs? Geef dit dan zelf door aan de betreffende ziekenbezoekvereniging.

Zuyderland blijft ook komende tijd steeds opnieuw bekijken wat er mogelijk is omtrent bezoek. De veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers staat daarbij altijd voorop. Zie ook: www.zuyderland.nl/coronavirus.

Welke maatregelen nemen we om het bezoek veilig te laten verlopen?
 • Bezoekers mogen tijdens het bezoek de kamer niet verlaten.
 • Mensen die klachten hebben (koorts, verkoudheid, hoesten, snotteren en dergelijke), verzoeken wij niet op bezoek te komen.
 • Bezoekers nemen de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht en houden 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers desinfecteren hun handen bij binnenkomst van het ziekenhuis en bij het verlaten van de afdeling.
 • Bezoekers verlaten het ziekenhuis via de kortste route.
 • Onze gastvrouwen en -heren herinneren patiënten en bezoekers aan deze maatregelen.
 • Ook is er bewegwijzering en hangen er posters.