Ga naar hoofdinhoud

Ontwikkeling ‘Toolkit Palliatieve Zorg Covid-19 Patiënten Thuis’ dankzij transmurale samenwerking in Zuid-Limburg

22 apr 2020

Professionals uit heel Limburg verenigen zich sinds medio maart in een bestaand transmuraal samenwerkingsverband uit de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid Limburg en creëerden in enkele dagen samen de ‘Toolkit Palliatieve Zorg Covid-19-patënten Thuis’. Inmiddels is de toolkit op landelijk niveau geadopteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is de symptoombestrijdingslijst ook internationaal gepubliceerd.

Voor veel mensen met een ernstige aandoening op lichamelijk en/of mentaal gebied, is een intensieve behandeling in het ziekenhuis en eventueel Intensive Care afdeling vanwege Corona, niet altijd wenselijk. Deze mensen thuis op een goede wijze ondersteunen bij het doormaken van Corona waarvan men óf herstelt, danwel overlijdt, is daarentegen van groot belang. Vandaar de toolkit, om professionals die bij mensen thuis werken, te ondersteunen. De toolkit bestaat uit a) een symptoombestrijdingslijst, b) een patiëntbeschrijving, c) een centraal nummer voor één Crisiscentrum voor Levensvragen, d) een gesprekshulp voor communicatie in beschermende kleding, e) een gesprekskaart over het voeren van gesprekken over beslissingen rondom het levenseinde/niet behandelen en e) (verruimde) bereikbaarheidsgegevens voor Transmuraal Palliatief Adviesteam.

Landelijke en internationale aandacht

De toolkit werd als eerste verspreid onder huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties in Limburg. Inmiddels is deze toolkit op landelijk niveau geadopteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is de symptoombestrijdingslijst ook opgenomen en internationaal gepubliceerd door The European Society of Medical Oncology (ESMO).

Vanuit Zuyderland hebben zowel artsen aan de toolkit meegewerkt, waaronder Fabienne Warmerdam (internist oncoloog), Riet Janssen (specialist ouderengeneeskunde), Geerten van Riet (klinisch geriater), Mark Martens (specialist ouderengeneeskunde), alsook apotheker Hans Cremers en verpleegkundig specialisten, waaronder Monique Blezer, Bénédicte Coenegracht.

Transmurale samenwerking

In tijden van de Coronacrisis blijkt snel de grote waarde van transmuraal samenwerken. Afstemming tussen alle betrokkenen verliep volledig digitaal vanuit het Crisisteam Transmurale Palliatieve Zorg Mijnstreek. De coördinatie was in handen van Els Knapen (Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek) en Inge Jochem (Ketenregisseur Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase Westelijke Mijnstreek).