Ga naar hoofdinhoud

Nieuw sleutelsysteem vervangt inbraakgevoelige sleutelkastjes Zuyderland Thuiszorg

16 dec 2020

Veiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen. Een groot aantal cliënten maakt daarom gebruik van personenalarmering en professionele opvolging door Zuyderland Thuiszorg. Alarmerende cliënten zijn vaak niet in staat om zelf de voordeur te openen. De huidige toegangssystemen met sleutelkluizen zijn echter inbraakgevoelig. Zij worden daarom vervangen door een nieuw systeem.

Ook in de Westelijke Mijnstreek zien we nog veel onveilige sleutelkluizen. Het veiligheidsgevoel van cliënten alsook van medebewoners van complexen wordt daardoor aangetast. In nauwe samenwerking hebben de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen en Zuyderland Thuiszorg zich ingezet om te komen tot een veiliger alternatief. Een uitgebreid marktonderzoek heeft geleid tot de keuze voor toegangssysteem ‘Phoniro’ in combinatie met alarmeringsapparatuur ‘Zintouch’. Beide producten worden aangeboden door Jinca, koploper op het gebied van ‘zorg op afstand’ en drager van het kwaliteitskeurmerk ‘WDTM’.

Phoniro is een digitale oplossing voor zowel de toegang tot de individuele woning van cliënten als de centrale toegang tot complexen. Het systeem heeft goedkeuring van de politie en beschikt over het inbraakwerende keurmerk ‘SKG’. Met Zintouch maken cliënten de overstap van analoge naar mobiele alarmeringsapparatuur. Deze oplossing stelt cliënten in staat om zowel binnenshuis als buitenshuis alarm te slaan en direct met de zorgcentrale in gesprek te treden. In het eerste kwartaal van 2021 starten de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie ZOwonen en Zuyderland Thuiszorg met de inzet van beide oplossingen. Betrokkenen worden daartoe uiteraard geïnformeerd en meegenomen in het implementatieproces.