Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland niet in financieel zwaar weer

29 okt 2018

Reactie op publicatie bij Trouw / 1Limburg

Zuyderland wordt vrijdag genoemd in een artikel van dagblad Trouw, geschreven naar aanleiding van het BDO-rapport over de financiële situatie van ziekenhuizen. In deze publicatie wordt nadrukkelijk verwezen naar Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen als financieel ongezond ziekenhuis. Deze info is verkeerd geïnterpreteerd en tevens onjuist. Zuyderland verkeert niet in financieel zwaar weer.

De netto kasstroom, het verschil tussen ontvangsten en uitgaven, is namelijk uitstekend. Bovendien is het resultaat (EBITDA) boven het landelijk gemiddelde. Overigens is er op financieel gebied geen onderscheid tussen de locaties Sittard-Geleen en Heerlen.

In het artikel van Trouw wordt de link gelegd tussen de lening voor de nieuwbouw van locatie Sittard-Geleen in 2009 en de huidige financiële situatie van dit ziekenhuis. Een aanzienlijk deel van deze lening is echter ook gebruikt voor infrastructurele investeringen (bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie en ICT) van locatie Heerlen.

Jaarlijks lost Zuyderland 40 miljoen euro af op die lening, ook het afgelopen jaar. ‘Door de relatief hoge schuld van Zuyderland staan we laag op de BDO-ranking van 2017’, aldus David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur. ‘Zuyderland is echter in geen enkel opzicht te vergelijken met de andere genoemde ziekenhuizen. We zijn in staat om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Over 2017 hebben we zelfs een netto resultaat van 2,5 miljoen euro geboekt en we verwachten dit in 2018 voort te zetten. Deze forse verbeterslag wordt ook benoemd in het rapport van BDO.’

Daarom zijn er geen zorgen over de financiële situatie van Zuyderland. Dit wordt ook onderschreven door de zorgverzekeraars en banken, die vertrouwen hebben in deze nieuwe koers. Zo werkt Zuyderland bijvoorbeeld met verzekeraar CZ aan een 10 jaars-overeenkomst, met daarin een zorgcontinuiteits-garantie, om ook de duurzaamheid van onze organisatie te onderstrepen.