Ga naar hoofdinhoud

Miranda Feijen benoemd tot Chief Nursing Officer van Zuyderland

21 jul 2021

De Bestuursraad van Zuyderland heeft Miranda Feijen benoemd tot Chief Nursing Officer (CNO).

Het toekomstbestendig organiseren van de verpleegkundige zorg is voor Zuyderland van cruciaal belang. Zuyderland wil een ontwikkeling stimuleren die aanzet tot excellente verpleegkundige zorg, het werven van nieuwe verpleegkundigen voor het vak én de toekomst. Dit is essentieel om zorg te kunnen blijven leveren die recht doet aan de missie van Zuyderland.

In dat licht heeft de Bestuursraad besloten een Chief Nurse Officer (CNO) aan te stellen. De CNO (Miranda Feijen) krijgt een functionele rol binnen Zuyderland Medisch Centrum, aangezien de verpleegkundige beroepsgroep ziekenhuisbreed functioneert. De CNO is daarmee rechtstreeks overlegpartner en aanspreekpunt met betrekking tot verpleegkundig inhoudelijke thema’s richting de Bestuursraad, de verpleegkundige beroepsgroep en alle zorgafdelingen- en specialismen binnen het ziekenhuis.

In een later stadium wordt ook de verbinding met de ontwikkelingen op het gebied van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Zuyderland Care (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp) gemaakt.