Ga naar hoofdinhoud

Minder doorverwijzingen dankzij virtueel consult tussen huisarts en internist

14 feb 2020

Huisartsen van de regio Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg hebben sinds 2017 de mogelijkheid om een internist in het Zuyderland Medisch Centrum digitaal te consulteren over een patiënt gerelateerde vraag via een zogenoemd e-meedenkconsult. Door het gebruik van deze vorm van anderhalvelijnszorg daalt het aantal verwijzingen naar de polikliniek interne geneeskunde, zo blijkt uit onderzoek dat deze week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is gepubliceerd.

In twee jaar tijd consulteerden de Limburgse huisartsen de Zuyderland-internisten voor meer dan 1000 patiënten, die ze normaal vaak naar de specialist zouden hebben gestuurd. Uiteindelijk bleek dat de huisarts de behandeling bij 8 van de 10 patiënten zelf kon voortzetten op basis van het gegeven advies, zonder dat de patiënt naar de polikliniek interne geneeskunde van het ziekenhuis hoefde. Het aantal directe verwijzingen naar het ziekenhuis nam af, terwijl landelijk juist sprake is van een toename.

Samenwerking

Anderhalvelijnszorg is een intensieve samenwerking van huisartsen en medisch specialisten, maar dat gebeurt vaak juist in speciale medische centra buiten de muren van het ziekenhuis. Dit leidt tot goede en goedkopere zorg, met tevreden patiënten, maar vooralsnog niet tot minder drukte in ziekenhuizen en poliklinieken. De virtuele e-meedenkconsulten zijn het eerste voorbeeld van anderhalvelijnszorg waarbij er aantoonbaar minder patiënten naar het ziekenhuis worden doorverwezen.

De e-meedenkconsulten zijn onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Anders Beter’, waarin onder meer MCC Omnes, patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg,zorgverzekeraar CZ en Zuyderland Medisch Centrum al jaren samenwerken aan duurzame en toekomstbestendige zorg in de regio. Na het succes van het e-meedenkconsult Interne Geneeskunde kunnen huisartsen nu bij steeds meer specialismen gebruik maken van e-meedenkconsulten. Ook Cardiologie, Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Longziekten, Maag-darm-leverziekten, Geriatrie, Neurologie, Heelkunde en Reumatologie zijn daar nu actief mee. Zuyderland Medisch Centrum, MCC Omnes en zorgverzekeraar CZ zijn van plan om in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht de effecten van e-meedenkconsulten ziekenhuisbreed te evalueren.