Ga naar hoofdinhoud

Meld je aan voor ons digitale klantenpanel!

18 nov 2020

Zuyderland Medisch Centrum heeft als missie om ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’ aan te bieden. Dat betekent dat wij er alles aan willen doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten, hun naasten en onze bezoekers. Daarvoor hebben we jou hard nodig! Wat ‘de beste zorg’ inhoudt en hoe wij daar als Zuyderland invulling aan kunnen geven, bepalen wij sámen met jou. Wil jij meedenken over de toekomst van onze zorg? Meld je dan aan voor ons digitale klantenpanel! Donderdag 19 november wordt het klantenpanel voor de allereerste keer geraadpleegd. Iedereen die zich nu inschrijft, kan nog deelnemen!

Als lid van ons klantenpanel benaderen we je gemiddeld 4 keer per jaar om deel te nemen aan een online onderzoek naar jouw ervaringen en meningen. Uiteraard is meedoen aan deze onderzoeken áltijd geheel vrijblijvend en verwerken wij alle gegevens anoniem. Je bent dus nooit verplicht de vragenlijsten in te vullen. De onderwerpen die we in de vragenlijsten onderzoeken, kunnen heel uiteenlopend zijn: van ervaringen met wachttijden op de poliklinieken, tot jouw mening over de faciliteiten en voorzieningen in onze gebouwen of onze bezoektijden.

Natuurlijk gaan wij met deze informatie aan de slag! Alle ervaringen en meningen die we verzamelen via het klantenpanel, worden besproken met de Cliëntenraad, de Bestuursraad en de betrokken afdelingen. Op die manier kunnen wij, aan de hand van alle input, concrete verbeteringen en veranderingen doorvoeren. Wij koppelen na elk onderzoek de resultaten terug én uiteraard kun je onze ontwikkelingen ook op de voet volgen op onze website en sociale media!

Geïnteresseerd? Schrijf je via deze link in voor ons klantenpanel!

Heb je vragen over ons klantenpanel?
Dan kun je contact opnemen met het team persoonsgerichte zorg:
persoonsgerichtezorg@zuyderland.nl