Ga naar hoofdinhoud

Koninklijke onderscheiding voor cardioloog Hans Kragten

21 dec 2017

Cardioloog Hans Kragten is donderdag 21 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de versierselen uit handen van gouverneur Theo Bovens. Kragten wordt met name geroemd vanwege zijn bijzondere verdiensten in de uitoefening van zijn functie als cardioloog in combinatie met diverse maatschappelijke nevenfuncties. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens zijn afscheidssymposium in Auberge de Rousch in Heerlen.

Hans Kragten was sinds 1985 als cardioloog werkzaam bij Zuyderland Medisch Centrum en zijn rechtsvoorgangers. Hij was vicevoorzitter en secretaris van de medische staf en lid van de inter-fusieraad ten tijde van de fusie met de ziekenhuizen Brunssum en Kerkrade.

In 1990 was hij initiator van de afdeling Research and Development Cardiology. Binnen deze afdeling wordt in samenwerking met research verpleegkundigen, research assistenten en cardiologen zogenaamd ‘Randomised Controlled Trials’ verricht, alsmede eigen onderzoek dat zich richt op de deelgebieden van de cardiologie (hartfalen, acute cardiologie, interventies, ritmestoornissen en cardiovasculair risicomanagement).

Hij was initiator en oprichter van het project ‘Het Pectus Team, een nog onbekend ziektebeeld’, actief als opleider cardiologie (2009-2013), voorzitter van de vakgroep cardiologie (2008-2010) en vicevoorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuyderland. Tevens was hij vicevoorzitter, penningmeester en bestuurslid van de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland, bestuurslid en medisch adviseur van Stichting Hartrevalidatie Zuid-Oostelijk Limburg en lid van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

In de afgelopen decennia zette Hans Kragten zich in het bijzonder in voor de kwaliteitsbevordering van en de samenwerking met de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Hij verzorgde nascholingscursussen voor huisartsen, was betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten en initiator van sportprogramma’s voor patiënten.

Fotografie: Klaus Tummers