Ga naar hoofdinhoud

Het ABC tussen wijkverpleging en huisarts

03 jun 2021

Als blijk van intensivering van ketensamenwerking zien we een steeds nauwere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging. Een mooi voorbeeld van ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’ is het initiatief van de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek en Zuyderland Thuiszorg, die samen hebben gezocht naar een oplossing om cliënten thuis (preventief) goed te screenen op mogelijke ziektebeelden: de zogenaamde ABCDE-screening.

Begin juni heeft de derde en laatste groep wijkverpleegkundigen van Zuyderland Thuiszorg de scholing voor ABCDE-screening met goed gevolg afgerond. Als iemand in geval van nood 112 belt en de situatie is niet direct levensbedreigend, dan beoordeelt de huisarts de cliënt normaal gesproken thuis op basis van deze screening. Buiten kantooruren werd het ‘wijkteam acute zorg’ van Zuyderland Thuiszorg hier al voor ingeschakeld. Sinds kort kan de huisarts ook tijdens kantooruren een beroep doen op de wijkverpleegkundigen van Zuyderland Thuiszorg. Hiervoor zijn samen met de ‘kaderhuisartsen spoedzorg’ een gezamenlijke werkwijze en een uniforme wijze van gegevensoverdracht afgesproken. Door de scholing en de nieuwe werkafspraken in de keten kunnen vanaf nu alle wijkverpleegkundigen van Zuyderland Thuiszorg hiervoor worden ingezet.

De ABCDE-screening is een methodiek die in de spoedzorg veelvuldig wordt gebruikt om bij de opvang van acuut zieke cliënten vitale stoornissen of bedreigingen systematisch na te lopen, snel te herkennen en waar nodig te behandelen. Een methode die door medewerkers in de spoedzorg al enkele decennia gebruikt wordt en waardoor alle betrokken hulpverleners dezelfde taal spreken.

De wens om in de wijkverpleging de screening ook toe te gaan passen was er langer. Door de enorme druk op de zorg tijdens de Coronapiek in het voorjaar van 2020 is deze wens versneld tot uitvoer gekomen. De materialen om de screening uit te voeren zijn verstrekt door Zuyderland Medisch Centrum; een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de 1e en 2e lijn!

Waar staan de letters voor?

  • A – airway: beoordeeld wordt of de lucht-/ademweg vrij is.
  • B – breathing: zijn er symptomen van een bedreigde oxygenatie/gaswisseling? Is er een indruk van de zuurstofsaturatie? Is toediening van zuurstof nodig?
  • C – circulation: zijn er symptomen van een bedreigde circulatie? Wat zijn de eventuele oorzaken? Zijn er bloedingen?
  • D – disabilities: is er een bewustzijnsstoornis en/of zijn er andere acute neurologische symptomen?
  • E – exposure/environment: is de lichaamstemperatuur gestoord en wat is daarvan de oorzaak? Hebben omgevingsfactoren daarop invloed gehad?