direct contact

Direct contact

Groene vinkje voor goede stomazorg Zuyderland

Zuyderland Medisch Centrum is door de Nederlandse Stomavereniging gewaardeerd met het groene vinkje voor goede stomazorg. Dat betekent dat Zuyderland aan alle normen voldoet.

Ziekenhuizen die stomazorg bieden en meedoen aan de Stoma Zorgwijzer zijn getoetst vanuit het perspectief van stomadragers. Daaruit kwam Zuyderland Medisch Centrum positief naar voren.

De Nederlandse Stomavereniging geeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundige en artsen de normen voor goede stomazorg ontwikkeld. Voldoet een ziekenhuis aan de normen voor goede stomazorg, dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. Het vinkje is bedoeld als stimulans om de zorg op de ziekenhuislocatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.

Ook in 2016 werd Zuyderland al gewaardeerd met het groene vinkje.