Ga naar hoofdinhoud

Fitch Ratings: A+ voor Zuyderland

02 okt 2019

Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van Zuyderland met een A+ credit rating als zeer goed beoordeeld. Dit positieve oordeel van Fitch is een weerspiegeling van de kracht en toekomstbestendigheid van Zuyderland. De goede financiële uitgangspositie in combinatie met solide meerjarenafspraken voor bekostiging en financiering zorgt volgens Fitch voor een stabiele basis bij Zuyderland. Dit stelt Zuyderland in staat om te anticiperen op de belangrijkste uitdagingen in de zorg én kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren. De strategie van Zuyderland sluit aan bij het hoofdlijnenakkoord en wordt ondersteund door alle belangrijke stakeholders.

Sterke rating
Goffin stelt dat deze rating Zuyderland de mogelijkheid biedt om op de kapitaalmarkt financiering aan te trekken die optimaal aansluit bij de zorgvisie en zorgvraag met het daarbij benodigde vastgoed en de vele uitdagingen op het vlak van innovatie. Goffin geeft aan dat de sterke rating is gebaseerd op de zorgstrategie van Zuyderland: “De beste zorg, zo thuis mogelijk”.
“We hebben een uitstekende relatie met zorgverzekeraars. We verwachten een verdere toename van de zorgvraag in de regio door demografische ontwikkelingen en ook een toename van complexe behandelingen. Daarop zijn we niet alleen uitstekend voorbereid maar we spelen er ook goed op in.”

Top 5
Met een EBITDA (operationeel resultaat) van ruim € 90 miljoen heeft Zuyderland een uitermate goede bedrijfsvoering. Zuyderland heeft daarmee de hoogste absolute EBITDA van alle topklinische ziekenhuizen, met een EBITDA-marge van ruim 11,5%. Het sector gemiddelde van topklinische ziekenhuizen ligt op 9,5%. De zorginstelling hoort daarmee voor wat betreft operationeel resultaat bij de top 5 van top klinische ziekenhuizen in Nederland.
Goffin:  “Dit stelt Zuyderland voor een belangrijk deel in staat om de komende jaren te blijven investeren in zorginnovaties en vastgoed. Desalniettemin is ook aanvullend kapitaal hiervoor nodig. Op de middellange termijn, tot aan de geplande grootschalige nieuwbouw in Heerlen, zal per saldo de schuldenlastpositie van Zuyderland verder afnemen.”

13 STZ accreditaties
Als één van de grootste ziekenhuizen van Nederland heeft Zuyderland met 13 STZ accreditaties de op één na meeste van alle top klinische ziekenhuizen. Haar care-organisatie levert in 9 zorgcentra hoogwaardige zorg en excelleert in zorg aan huis. Zuyderland staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg en werkgelegenheid in de regio. Met ruim 9.500 werknemers behandelt het meer dan 200.000 unieke patiënten per jaar in Midden en Zuid Limburg. Een verzorgingsgebied met in totaal circa 500.000 inwoners. Na de fusie in 2015 en enkele financieel zware jaren is Zuyderland er inmiddels in geslaagd om de organisatie toekomstbestendig te maken. De zorginstelling is nu financieel stabiel en werkt aan de ontwikkeling van de zorg naar de toekomst. Zuyderland heeft hierbij de steun van de zorgverzekeraars, financieringspartijen en alle andere stakeholders.

Adequaat inspelen
Goffin is trots omdat Zuyderland in staat is adequaat in te spelen op de snelle veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg. “Oude vertrouwde zekerheden maken plaats voor nieuwe inzichten. De zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en worden steeds beter in staat gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in hun eigen leefomgeving. De aandacht verschuift daarbij steeds meer van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.”
Daarnaast heeft Zuyderland volgens Goffin te maken met andere (regionale) ontwikkelingen; een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en hogere zorgkosten in Zuid- en Midden- Limburg in vergelijking met de rest van Nederland. Om mee te kunnen gaan in al deze ontwikkelingen heeft Zuyderland een nieuwe strategie ontwikkeld: ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’. Dit betekent dat Zuyderland zorg biedt die zo goed mogelijk aansluit bij het leven van patiënten. Zo dicht mogelijk bij huis, met zorgverleners in de buurt die bekend zijn bij en met de patiënt.
“In plaats van zorg binnen de muren van Zuyderland, gaan we de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt organiseren. Van een gesloten organisatie gaan we naar een open organisatie en kijken we buiten en over (onze) grenzen heen,” aldus Goffin.

Ratingtraject
EY Montesquieu heeft Zuyderland begeleid bij dit ratingtraject. Met meer dan tien jaar ervaring met financieringsvraagstukken in de zorg hebben zij deze kennis ingezet voor een goed proces en optimale beoordeling van de business case. EY Montesquieu geeft aan dat Zuyderland de komende jaren volop in beweging is en dat de implementatie van de nieuwe strategie impact heeft op de exploitatie en op het vastgoed. “Deze rating stelt Zuyderland in staat om de financieringsopties verder te verkennen en onder de beste voorwaarden financiering te verkrijgen”, stelt EY Montesquieu.