Ga naar hoofdinhoud

Extra ZonMw-subsidie toegekend om COVID-19 onderzoek uit te breiden

31 mrt 2023

Dankzij 100.000 euro extra subsidie van ZonMw, kunnen onderzoekers van het nationale CoLaIC consortium onder leiding van Zuyderland Medisch Centrum en MUMC+ belangrijke inzichten verkrijgen over het ontstaan van coronavirusvarianten tijdens langdurig verblijf in isolatie.

De onderzoekers hebben in augustus 2021 van ZonMw al een subsidie van 320.000 euro mogen ontvangen voor het ontwikkelen van een algoritme om het moment te bepalen dat een COVID-19 patiënt veilig uit isolatie kan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CoLab-score, die grotendeels gebaseerd is op bloedtesten. In dit animatiefilmpje wordt het project verder toegelicht.

Eerste resultaten
De eerste resultaten zoals in januari gepresenteerd op de door ZonMw georganiseerde projectleidersbijeenkomst ‘Kennishiaten FMS’ in Utrecht, tonen aan dat bij COVID-19 patiënten die zijn opgenomen op de IC, de CoLab-score afneemt tijdens IC opname. Deze afname van de CoLab-score suggereert dat de patiënt de infectie heeft overwonnen. Vervolgonderzoek zal uitwijzen of de patiënt bij een genormaliseerde CoLab-score niet meer infectieus is. Recent is het eerste artikel over dit project gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Verrassende bevinding
Bij verdere analyse door het consortium ontdekten de onderzoekers aanwijzingen dat het corona-virus in een bepaalde groep patiënten langdurig aanwezig kan blijven en kan veranderen (muteren) tijdens langdurig verblijf in isolatie. Daardoor ontsnapt het virus mogelijk aan de natuurlijke afweer van de patiënt. Door de unieke dataverzameling binnen het project waarbij de afgelopen twee jaar drie keer per week materiaal is verzameld van alle COVID-19 patiënten die meedoen aan dit onderzoek, ontstond de mogelijkheid de voorgaande observatie verder te onderzoeken.

Nieuwe subsidie
Een hierop gebaseerd nieuw onderzoeksvoorstel bij ZonMw, dat vervolgens aan een strenge selectieprocedure onderworpen werd, is gehonoreerd. Het CoLaIC project wordt nu wetenschappelijk uitgebreid ondersteund met deze subsidie van 100.000 euro, waarmee de onderzoekers belangrijke inzichten kunnen verkrijgen over het ontstaan van virusvarianten tijdens langdurig verblijf in isolatie.