Ga naar hoofdinhoud

De Verpleegkundig Specialist Oncologie: het centrale aanspreekpunt voor patiënten

27 mrt 2023

De Verpleegkundig Specialist is binnen Zuyderland Medisch Centrum niet meer weg te denken en wordt binnen vrijwel alle specialismen ingezet. Tijdens de week van de Verpleegkundig Specialist Oncologie wordt aandacht gevraagd voor de bijzondere rol die zij innemen binnen het zorgproces van patiënten.

Opleiding en specialisaties

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist een relatief nieuwe beroepsgroep. De Verpleegkundig Specialist is na het volgen van een masteropleiding bevoegd om zowel verpleegkundige als medische handelingen uit te voeren. Het gaat hierbij om handelingen zoals het zelfstandig indiceren, uitvoeren of te delegeren. De Verpleegkundig Specialist is opgeleid om onder andere een anamneses af te nemen, lichamelijk onderzoek uit te voeren, onderzoeken aan te vragen, een diagnose te stellen, een behandelplan op te stellen en medicatie voor te schrijven. Op deze manier kan de Verpleegkundig Specialist een zelfstandige behandelrelatie aan gaan met een patiënt, waarbij de medische taken van de arts overgenomen worden. Daarnaast voert een verpleegkundig specialist zelf ook hoog-complexe verpleegkundige taken uit of delegeert deze.

De Verpleegkundig Specialisten binnen Zuyderland Medisch Centrum hebben zich vaak gespecialiseerd in één specifiek oncologisch ziektebeeld waarin ze deskundige zijn. Bijvoorbeeld: de zorg voor patiënten met borstkanker, (slok)darmkanker, nierkanker, huidkanker of verschillende hematologische ziektebeelden.

De VSO is het centrale aanspreekpunt voor de patiënt

Bij oncologische patiënten is de VSO betrokken bij onder andere het stellen van de diagnose, bij multidisciplinaire overleggen, bij het uitvoeren van medische behandeling zoals het voorschrijven van chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. De Verpleegkundig Specialist is bij het gehele proces betrokken, waardoor deze voor de patiënt het centrale aanspreekpunt is.

Ook zorgen de Verpleegkundig Specialisten voor begeleiding in de nazorgfase van de patiënt die eerder behandeld is voor kanker of een autologe stamceltransplantatie heeft gehad.

De VSO binnen Zuyderland Medisch Centrum

Patiënten komen de Verpleegkundig Specialisten tegen op de polikliniek, maar ook daarbuiten zijn de Verpleegkundig Specialisten werkzaam. Zo werken een aantal Verpleegkundig Specialisten als Zaalarts op de klinische afdeling Oost 53 in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen. Hier worden ook patiënten opgenomen voor diagnostiek, behandeling of therapie bij ziekte gerelateerde complicaties.

Ook werken een aantal Verpleegkundig Specialisten op de “Spoed Oncologie” op de afdeling Oost 51  in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen. Dit is een afdeling waar oncologische patiënten met een acute hulpvraag of klacht rechtstreeks beoordeeld worden, zonder dat zij eerst naar de algemene spoedeisende hulp afdeling hoeven te gaan.

De allrounder Verpleegkundig Specialisten voeren ook medisch technische onderzoeken uit zoals beenmergpuncties, botbiopten, ontlastende ascitesdrainages, maag-/darmonderzoeken (scopie) of kleine chirurgische ingrepen uit.

Binnen de oncologie hebben een aantal Verpleegkundig Specialisten zich specifiek geschoold in de palliatieve zorg van o.a. de oncologische patiënt. Zij vullen de oncologische zorg op verschillende facetten aan. Een voorbeeld: Ze zijn buiten de psychosociale begeleiding van patiënten expert in medicamenteuze pijnbestrijding.

Het leveren van een zo goed mogelijke zorg aan oncologie patiënten

Door de grote mate van zelfstandigheid op medisch en verpleegkundig vlak is de VSO een belangrijk onderdeel binnen het oncologisch team en werken ze nauw samen met onder andere paramedische disciplines en oncologieverpleegkundigen. Iedereen streeft hetzelfde doel na: het leveren van een zo goed mogelijke zorg aan oncologie patiënten. Komt u één van de Verpleegkundig Specialisten Oncologie tegen en wilt u meer weten over de functie? Vraag het ze gerust: ze vertellen graag over hun mooie vak.

Naar het specialisme