Ga naar hoofdinhoud

Coronacentrum Urmond voorziet coronaverdachte patiënten van niet-acute zorg

24 mrt 2020

Vanaf vandaag worden coronaverdachte patiënten binnen én buiten Zuyderland voor niet-acute zorg, doorverwezen naar een speciaal coronacentrum in het Van der Valk Hotel Stein-Urmond. Het centrum bestaat uit een thuiszorghotel en een huisartsenpost. Met deze centrale locatie wil de veiligheidsregio de ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg in Zuid-Limburg ontlasten.

In het thuiszorghotel komen de coronaverdachte patiënten te liggen die te ziek zijn om thuis te verzorgen, maar die te fit zijn voor in het ziekenhuis. Dit vermindert de druk op de ziekenhuizen en thuiszorg, waardoor zij meer capaciteit overhouden voor andere patiënten. Daarnaast geeft de centrale huisartsenpost meer ademruimte aan huisartspraktijken. Zij houden meer capaciteit over voor de reguliere zorg.

Thuiszorghotel
Het thuiszorghotel binnen Coronacentrum Urmond is vanaf vandaag operationeel. Op basis van ervaringen die het personeel opdoet, kan het centrum zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. De ziekenhuizen kunnen zich in dat geval nog meer richten op de urgente patiënten. De thuiszorg kan zich op haar beurt volledig op de gezondere mensen richten.

Centrale huisartsenpost
De huisartsenpost is er voor coronaverdachte patiënten in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kan er sneller gehandeld worden wanneer behandeling of opname nodig is. Voor de inwoners van de regio Maastricht-Heuvelland, met verdenking van Corona, is reeds een Huisartsenpoli geopend in Maastricht.

Samenwerkingsverband tussen zorgpartners
Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Roel Goffin, lid Raad van Bestuur Zuyderland: ‘Het feit dat alle zorgpartijen in deze tijd van crisis elkaar opnieuw hebben weten te vinden, is een groot compliment waard en helpt ook Zuyderland in deze moeilijke tijd vooruit.’

Meer informatie en een overzicht van veelgestelde vragen, kijk op www.coronacentrum-urmond.nl