Ga naar hoofdinhoud

Bezoekregeling en 1,5-meterregel voorlopig ongewijzigd in Zuyderland Medisch Centrum

24 Sep 2021

Ondanks de landelijke versoepelingen rondom de coronamaatregelen die morgen (zaterdag 25 september) van kracht zijn, blijven we binnen Zuyderland Medisch Centrum de komende periode extra voorzichtig. Dat zien we als een maatschappelijke verplichting, om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze medewerkers, bezoekers en onze patiënten.

Eigen aan een ziekenhuis is dat een groot deel van onze patiënten een kwetsbare gezondheid heeft. Om hen in een veilige omgeving zorg te kunnen bieden, hanteren wij de komende periode het volgende beleid:

Bezoekregeling

  • Onze huidige bezoekersregeling blijft voorlopig gelden. Dat betekent één bezoeker per patiënt op hetzelfde moment, zonder een maximum van het aantal bezoekers per dag. Ook vragen we bezoek nog steeds om de bezoeken enkel te houden op de patiëntenkamer zelf. De volledige regeling is hier terug te vinden.

1,5 meter in openbare ruimten behandel-/wachtkamers en openbare ruimten

  • Wij doen aan iedereen die Zuyderland bezoekt, als bezoeker of patiënt, de dringende oproep om de 1,5 meter zoveel mogelijk te blijven respecteren, in wachtkamers en openbare ruimten, zodat we samen een veilige zorgomgeving kunnen creëren. Dat betekent ook dat wanneer uw behandelaar tijdens de behandeling de 1,5 meterregel niet kan handhaven, hij of zij een mondkapje zal dragen. Daarom blijft ook aan u het verzoek om dit in deze situaties voorlopig te blijven doen. Dit is niet nodig wanneer de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

Voor veel mensen voelen de landelijke versoepelingen als een opluchting, maar Zuyderland hoopt dat bovenstaand besluit op net zoveel steun en begrip kan rekenen, als de maatregelen in afgelopen anderhalf jaar. Want de toegang tot zorg veilig houden voor al onze patiënten doen we samen: daar hebben we iedereen hard bij nodig!

Roel Goffin, lid van de Bestuursraad van Zuyderland, praat iedereen via deze video bij: