Ga naar hoofdinhoud

Aanvullende maatregelen VRE-bacterie in Zuyderland Sittard-Geleen

03 mei 2018

Vanwege de aanwezigheid van een VRE-bacterie op twee afdelingen van Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, heeft het ziekenhuis enkele extra maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Verspreiding van de bacterie naar patiënten heeft ondanks maatregelen toch plaatsgevonden. Een van de aanvullende maatregelen is daarom het kenmerken van rond de 600 contactpatiënten die sinds januari op West 42 (Longgeneeskunde/Cardiologie) of West 52 (Geriatrie) hebben gelegen en waarbij mogelijk blootstelling aan deze bacterie is geweest. Daardoor volgt bij een opname in het ziekenhuis een contactisolatie en screening van drie dagen. Dit is om uit te sluiten of de patiënt de bacterie bij zich draagt.

Betreffende patiënten worden persoonlijk geïnformeerd via een brief over deze maatregel en deze brieven zullen in de loop van de maand mei worden verstuurd. De betrokken afdelingen houden in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie de situatie nauwlettend in de gaten.

Het antwoord op de tien meest gestelde vragen over de VRE bacterie:

1. Wat is een VRE-bacterie?
De Vancomycin-resistente enterococ is een bacterie die deel uitmaakt van de groep Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). De VRE-bacterie is een resistente variant van de veelvoorkomende enterococ die in de darmen aanwezig is. VRE-bacteriën worden overgebracht door (hand)contact en via besmette voorwerpen. Belangrijk is in dit verband een strikte handhygiëne.

2. Is deze VRE-bacterie gevaarlijk? Kan ik ziek worden van deze VRE-bacterie?
Nee, de VRE-bacterie zelf is weinig ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen.
Enterococcen komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Alleen bij ernstig zieke patiënten kunnen ze soms een ontsteking geven. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica. Bij de VRE-bacterie is dat ook mogelijk, alleen werkt het antobioticum dat standaard gegeven zou worden (Vancomycine) niet. We hebben echter wel antibiotica in huis waarmee de mogelijke infecties behandeld kunnen worden.

3. Wat doet de VRE-bacterie dan?
Bij gezonde mensen doet deze VRE-bacterie niets. Voor mensen die een infectie hebben (bijvoorbeeld een urineweginfectie) is deze ook niet gevaarlijk, maar wordt de behandeling bemoeilijkt omdat de gangbare antibiotica niet goed werken. Er worden dan alternatieve antibiotica ingezet.

4. Hoe wordt er getest op aanwezigheid van de VRE-bacterie?
Voor het onderzoek op het voorkomen van de VRE-bacterie wordt er een kweek afgenomen. Omdat de VRE-bacterie in de darmen kan voorkomen, wordt er met een klein vegertje een uitstrijkje gemaakt in de anus. Dit onderzoek is niet pijnlijk en duurt zeer kort. Het kan vanwege de betrouwbaarheid van het onderzoek noodzakelijk zijn om het onderzoek meerdere malen (bij voorkeur 3x) te verrichten. Het afnemen van de kweken zal nooit het zorgproces verhinderen of de opnameduur verlengen.

5. Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?
De VRE-bacterie verspreidt zich door direct contact, vooral via de handen, maar ook via voorwerpen zoals deurklinken, de toiletbril, etc. De VRE-bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen en deze eventueel te desinfecteren.

6. Welke maatregelen heeft Zuyderland Medisch Centrum genomen in verband met de besmetting met de VRE-bacterie?
Patiënten die (mogelijk) drager zijn van de bacterie worden in contact-isolatie verpleegd. Dit betekent dat bij de verzorging de medewerkers een schort en handschoenen dragen en een goede handhygiëne in acht nemen. Verder beschikt Zuyderland Medisch Centrum uitsluitend over eenpersoonskamers waardoor het besmettingsgevaar verminderd wordt.

7. Ik ben opgenomen geweest op een afdeling waar de VRE-bacterie is aangetroffen. Wat nu?
Als u drager bent van de VRE-bacterie dan ontvangt u van ons een brief. Ook staat dat vermeld in ons electronisch patiëntensysteem. Bij een nieuwe opname in Zuyderland Medisch Centrum worden voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Als u in een andere zorginstelling wordt opgenomen vragen wij daar te melden dat u mogelijk drager bent van de VRE-bacterie.

8. Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek in Zuyderland Medisch Centrum, moet ik me zorgen maken?
Nee, u kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Hier zijn geen specifieke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

9. Ik bezoek binnenkort als patiënt een andere zorginstelling, wat moet ik doen?
Als u drager bent van de VRE-bacterie en u gaat als patiënt naar een ander ziekenhuis of naar een verpleeghuis dan dient u de brief van Zuyderland Medisch Centrum te tonen waarin dat staat vermeld.
Als gewone bezoeker een andere zorginstelling bezoeken is geen probleem.

10. Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt de VRE-bacterie geen probleem. Wanneer u drager bent van de VRE-bacterie en u thuiszorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren. Zij kunnen dan hun eigen geprotocolleerde maatregelen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen.

Bij ernstig zieke patiënten in de thuissituatie is overdracht wel degelijk een risico voor de ernstig zieke patiënt. Door goede handhygiëne, goede schoonmaak en door gebruik te maken van verschillende toiletten is het risico op overdracht te beperken.