Ga naar hoofdinhoud
drs. C. de Weerd-Spaetgens

drs. C. de Weerd-Spaetgens

Functie:

Klinisch geriater

BIG-nummer:

29042593801

Specialisme:

Ouderengeneeskunde

Tel. nr polikliniek:

088 – 459 9713

Locatie:

Heerlen, Sittard-Geleen

Heerlen
Sittard-Geleen
Kerkrade
Brunssum
Echt
Over mij

Sinds 2000 ben ik werkzaam als klinisch geriater in Zuyderland Medisch Centrum. Ik werd opgeleid in Universitair Medisch Centrum Utrecht, het voormalige Maaslandziekenhuis, locatie Sittard, Radboud Universiteit Nijmegen, Vincent van Gogh Venray, instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Als klinisch geriater verricht ik een uitvoerig geriatrisch onderzoek op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal vlak met als doel het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven van een oudere te bevorderen of in stand te houden. In aanvulling hierop worden samen met de oudere en zijn wettelijk vertegenwoordiger/naasten aanvullende behandel- of onderzoeksdoelstellingen gesteld, we noemen dit gedeelde besluitvorming. Deze taken verricht ik op de polikliniek, het verpleegcentrum, de Spoedeisende hulp en ook in de 1,5 lijnsvoorziening Pluspunt samen met huisartsen.

Naast het leveren van excellente medische zorg, vind ik het belangrijk dat levensdoelen en wensen van kwetsbare ouderen in een vroeg stadium worden besproken zodat de intensieve interventies die in Zuyderland gebeuren op basis van eigen levensdoelen, waarden en normen gestuurd worden. Dat is maatwerk voor de patiënt en deze waardegerichte zorg is een belangrijke drijfveer voor mijn werk.

Als consulent palliatieve zorg verricht ik daarnaast consulten bij onze patienten die ongeneeslijk ziek zijn, geef ik adviezen om mensen op alle domeinen van hun bestaan comfortabel te maken en ondersteun ik huisartsen en andere professionals in deze zorg. Daarnaast ben ik initiator geweest bij het opzetten van een transmuraal palliatief adviesteam van Zuyderland en bij de totstandkoming en invoering van het zorgpad “Gewenste zorg in de laatste levensfase”. Dat is persoons- en waardegerichte zorg en maatwerk voor de patiënt en dat is een belangrijke drijfveer voor mijn werk.

Als vakgroep Ouderengeneeskunde lopen we al sinds 1984 voorop in innovatieve ontwikkelingen rondom de ouderengeneeskunde. Zowel de kwaliteiten van onze multidisciplinaire team als de organisatie Zuyderland als zijn geheel stellen mij uitstekend in staat om de beste zorg op de beste plek voor de oudere te leveren.

Snel naar

Team

Ouderengeneeskunde

Bekijk team
C. Schuijren

C. Schuijren

Verpleegkundig specialist

S.E.J. Moonen

S.E.J. Moonen

Verpleegkundig specialist

C.M.G. Brounen

C.M.G. Brounen

Verpleegkundig specialist

A. Sijbers

A. Sijbers

Physician assistant in opleiding

G.M.G. Verrijth MSc.

G.M.G. Verrijth MSc.

Physician assistant

dr. F. Plum

dr. F. Plum

Internist ouderengeneeskunde

drs L. Faessen

drs L. Faessen

Arts-assistent (ANIOS)

drs. L. Graus

drs. L. Graus

Arts-assistent (AIOS)

drs. D. Kurstjens

drs. D. Kurstjens

Klinisch geriater

drs K. Bastings

drs K. Bastings

Arts-assistent (AIOS)

drs. J. Franssen

drs. J. Franssen

Arts-assistent (AIOS)

Drs. M. Beurskens

Drs. M. Beurskens

Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts palliatieve zorg

drs. W. Sipers

drs. W. Sipers

Klinisch geriater

drs. V. Haanen

drs. V. Haanen

Internist ouderengeneeskunde

drs. M. Janssen-Jongen

drs. M. Janssen-Jongen

Specialist Ouderengeneeskunde

drs. C. de Weerd-Spaetgens

drs. C. de Weerd-Spaetgens

Klinisch geriater