direct contact

Direct contact

Aesclepios richt zich op de psychosociale oncologische zorg voor patiënten met kanker tijdens alle fasen van het ziekteproces. Deze zorg kan bestaan uit begeleiding door maatschappelijk werk en/of behandeling door de psycholoog en/of psychiater. Het centrum werkt nauw samen met de afdeling revalidatie van Zuyderland. Hierdoor kunnen we ook advies geven over mogelijkheden van revalidatie tijdens en na een behandeling voor kanker. Wij bieden zorg in afstemming met uw behandelaar op locatie Heerlen, Sittard en Kerkrade.

Multidisciplinair team

Zuyderland Medisch Centrum wil niet alleen zorgen voor een goede medische behandeling, maar ook voor goede psychosociale begeleiding en psychologische behandeling na een confrontatie met kanker. Binnen het ziekenhuis is daarom een multidisciplinair team beschikbaar dat patiënten en hun naasten deskundige hulp op maat biedt. Dit multidisciplinaire team van hulpverleners bestaat uit vijf maatschappelijk werkers, vijf (klinisch) psychologen en twee psychologen io, één psychiater en twee revalidatie-artsen. Er is wekelijks een multidisciplinair overleg.

Bekijk ons team onderaan deze pagina.

 • Oncoscreening

  Binnen Zuyderland Medisch Centrum worden patiënten die behandeld worden voor kanker gescreend op het voorkomen van psychosociale problemen en er wordt in kaart gebracht of er behoefte is aan revalidatie.

  Dat betekent concreet dat u van de verpleegkundige of van uw specialist een of meerdere keren tijdens uw behandeling een vragenlijst krijgt met het verzoek deze in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit een aantal vragen die in kaart brengen hoe het emotioneel, lichamelijk en in sociaal opzicht met u gaat. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld zal de verpleegkundige of uw arts de scores met u bespreken. Indien het noodzakelijk en wenselijk is, wordt u doorverwezen naar maatschappelijk werk. U zult dan een inventariserend gesprek met een van de maatschappelijk werkers van ons team hebben, waarbij in kaart wordt gebracht welke klachten er zijn en tevens zult u een passend advies krijgen voor behandeling.

 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Aesclepios organiseert voorlichtingsbijeenkomsten, bedoeld voor patiënten met kanker en hun naasten. Deze bijeenkomsten worden eenmaal per maand opnieuw aangeboden op locatie Sittard-Geleen. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

  Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

  • veranderingen op psychisch, sociaal en lichamelijk vlak;
  • verwerkingsproces;
  • communiceren met de kinderen over het ziek-zijn;
  • omgaan met angst, vermoeidheid, concentratie en geheugenproblemen

  U krijgt praktische tips en adviezen die u kunnen helpen bij het omgaan met de emotionele gevolgen, maar ook bij de verwerking en het weer oppakken van uw leven na de behandeling.

  Locatie Sittard-Geleen, data 2019:

  • Vrijdag 15 februari , 10.00 – 11.30 uur
  • Donderdag 18 april, 13.00 – 14.30 uur
  • Vrijdag 24 mei, 10.00 – 11.30 uur
  • Donderdag 27 juni, 13.00 – 14.30 uur
  • Vrijdag 16 augustus, 10.00 – 11.30 uur
  • Donderdag 12 september, 13.00 – 14.30 uur
  • Vrijdag 8 november, 10.00 – 11.30 uur
  • Donderdag 5 december, 13.00 – 14.30 uur

  U meldt zich bij balie west 07. Hierna gaat u naar wachtkamer 101 waar u wordt opgehaald.

  Minder mobiel
  Indien u minder mobiel bent kunt u zich, zodra u binnen komt via de hoofdingang, melden bij de vrijwilligers in de Centrale Hal (bij het punt “Informatie en Begeleiding”). De vrijwilligers kunnen u dan begeleiden naar de ruimte waarin de bijeenkomst gehouden wordt. Dit geldt voor zowel locatie Heerlen als locatie Sittard-Geleen.
  Meer informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland Aesclepios 088 – 459 9718, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Behandelmogelijkheden

De begeleiding of behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. De behandeling kan gericht zijn op verwerking, het omgaan  met de ziekte en de gevolgen van de behandeling, stresshantering, verminderen van stemming- en/of angstproblematiek, partnerrelatieproblemen of seksuele problemen, chronische vermoeidheid, cognitieve problemen en rouwverwerking. Ook kan gewerkt worden aan het versterken van het sociaal netwerk en kan advies en hulp geboden worden bij het inschakelen van zorgvoorzieningen.

Ons Team

  A. Heessels-Driessen

  Klinisch psycholoog in opleiding

  D. van Tilburg

  Klinisch psycholoog in opleiding

  F. Fortuin

  Gezondheidszorgpsycholoog

  Y. Vaessen

  Fysiotherapeut

  M. L’ortije

  Fysiotherapeut

  M. van Hal

  Fysiotherapeut

  M. Dremmen

  Revalidatiearts

  S. Salet

  Klinisch psycholoog

  N. Zusterzeel

  Revalidatiearts

  H. Bremer

  Psychiater

  C. Geusgens

  psycholoog

  C. van Helden

  Klinisch psycholoog

  A. Hoogerwerf

  Klinisch psycholoog