direct contact

Direct contact

Geestelijke Gezondheidszorg

Zuyderland

Zuyderland GGZ

Wij bieden, in dialoog, passende zorg aan medemensen en hun naasten bij lichte en complexe geestelijke gezondheidsproblemen, waarbij sprake kan zijn van lichamelijke, psychische en sociale ontregeling.

Van kliniek naar de Inca stad Machu Picchu in Peru

Geestelijke Gezondheidszorg - ervaringsdeskundige Patrick Widdershoven